مراسم میلاد با سعادت امام رضا(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

احکام (غسل) 392 دانلود
سخنرانی 503 دانلود
تک (کرمت دریاست حرمت غوغاست یا امام رضا به والله پرچمت بالاست) 478 دانلود
شور (دلم از شادی شده آکنده به روی لبهام پر از لبخنده) 466 دانلود
مدح (اذا سئلونی فی یوم الحساب) 410 دانلود
تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 447 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 525 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 523 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 418 دانلود

* ویدئو

تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 684 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 692 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 669 دانلود
شور (اسمت حک روی قلبمه یاحسن ابن فاطمه) 644 دانلود