مراسم میلاد با سعادت امام رضا(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

احکام (غسل) 363 دانلود
سخنرانی 474 دانلود
تک (کرمت دریاست حرمت غوغاست یا امام رضا به والله پرچمت بالاست) 444 دانلود
شور (دلم از شادی شده آکنده به روی لبهام پر از لبخنده) 442 دانلود
مدح (اذا سئلونی فی یوم الحساب) 381 دانلود
تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 418 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 496 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 491 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 388 دانلود

* ویدئو

تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 630 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 641 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 622 دانلود
شور (اسمت حک روی قلبمه یاحسن ابن فاطمه) 597 دانلود