مراسم میلاد با سعادت امام رضا(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

احکام (غسل) 580 دانلود
سخنرانی 707 دانلود
تک (کرمت دریاست حرمت غوغاست یا امام رضا به والله پرچمت بالاست) 687 دانلود
شور (دلم از شادی شده آکنده به روی لبهام پر از لبخنده) 651 دانلود
مدح (اذا سئلونی فی یوم الحساب) 595 دانلود
تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 638 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 716 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 720 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 615 دانلود

* ویدئو

تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 1056 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 1034 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 998 دانلود
شور (اسمت حک روی قلبمه یاحسن ابن فاطمه) 966 دانلود