مراسم میلاد با سعادت امام رضا(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

احکام (غسل) 701 دانلود
سخنرانی 831 دانلود
تک (کرمت دریاست حرمت غوغاست یا امام رضا به والله پرچمت بالاست) 943 دانلود
شور (دلم از شادی شده آکنده به روی لبهام پر از لبخنده) 762 دانلود
مدح (اذا سئلونی فی یوم الحساب) 722 دانلود
تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 750 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 841 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 853 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 727 دانلود

* ویدئو

تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 1285 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 1264 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 1240 دانلود
شور (اسمت حک روی قلبمه یاحسن ابن فاطمه) 1202 دانلود