مراسم میلاد با سعادت امام رضا(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

احکام (غسل) 663 دانلود
سخنرانی 796 دانلود
تک (کرمت دریاست حرمت غوغاست یا امام رضا به والله پرچمت بالاست) 893 دانلود
شور (دلم از شادی شده آکنده به روی لبهام پر از لبخنده) 733 دانلود
مدح (اذا سئلونی فی یوم الحساب) 678 دانلود
تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 716 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 800 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 808 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 692 دانلود

* ویدئو

تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 1211 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 1194 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 1161 دانلود
شور (اسمت حک روی قلبمه یاحسن ابن فاطمه) 1134 دانلود