مراسم میلاد با سعادت امام رضا(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

احکام (غسل) 467 دانلود
سخنرانی 594 دانلود
تک (کرمت دریاست حرمت غوغاست یا امام رضا به والله پرچمت بالاست) 563 دانلود
شور (دلم از شادی شده آکنده به روی لبهام پر از لبخنده) 537 دانلود
مدح (اذا سئلونی فی یوم الحساب) 496 دانلود
تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 539 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 607 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 607 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 496 دانلود

* ویدئو

تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 856 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 818 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 799 دانلود
شور (اسمت حک روی قلبمه یاحسن ابن فاطمه) 768 دانلود