مراسم میلاد با سعادت امام رضا(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

احکام (غسل) 459 دانلود
سخنرانی 584 دانلود
تک (کرمت دریاست حرمت غوغاست یا امام رضا به والله پرچمت بالاست) 554 دانلود
شور (دلم از شادی شده آکنده به روی لبهام پر از لبخنده) 529 دانلود
مدح (اذا سئلونی فی یوم الحساب) 488 دانلود
تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 528 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 600 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 597 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 483 دانلود

* ویدئو

تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 837 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 795 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 781 دانلود
شور (اسمت حک روی قلبمه یاحسن ابن فاطمه) 752 دانلود