مراسم میلاد با سعادت امام رضا(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

احکام (غسل) 489 دانلود
سخنرانی 618 دانلود
تک (کرمت دریاست حرمت غوغاست یا امام رضا به والله پرچمت بالاست) 601 دانلود
شور (دلم از شادی شده آکنده به روی لبهام پر از لبخنده) 566 دانلود
مدح (اذا سئلونی فی یوم الحساب) 516 دانلود
تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 567 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 625 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 629 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 520 دانلود

* ویدئو

تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 906 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 873 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 848 دانلود
شور (اسمت حک روی قلبمه یاحسن ابن فاطمه) 809 دانلود