مراسم میلاد با سعادت امام رضا(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

احکام (غسل) 636 دانلود
سخنرانی 765 دانلود
تک (کرمت دریاست حرمت غوغاست یا امام رضا به والله پرچمت بالاست) 796 دانلود
شور (دلم از شادی شده آکنده به روی لبهام پر از لبخنده) 708 دانلود
مدح (اذا سئلونی فی یوم الحساب) 650 دانلود
تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 686 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 776 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 785 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 665 دانلود

* ویدئو

تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 1159 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 1142 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 1105 دانلود
شور (اسمت حک روی قلبمه یاحسن ابن فاطمه) 1079 دانلود