مراسم میلاد با سعادت امام رضا(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

احکام (غسل) 302 دانلود
سخنرانی 409 دانلود
تک (کرمت دریاست حرمت غوغاست یا امام رضا به والله پرچمت بالاست) 384 دانلود
شور (دلم از شادی شده آکنده به روی لبهام پر از لبخنده) 376 دانلود
مدح (اذا سئلونی فی یوم الحساب) 318 دانلود
تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 356 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 435 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 427 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 328 دانلود

* ویدئو

تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 517 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 533 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 514 دانلود
شور (اسمت حک روی قلبمه یاحسن ابن فاطمه) 488 دانلود