مراسم میلاد با سعادت امام رضا(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

احکام (غسل) 429 دانلود
سخنرانی 554 دانلود
تک (کرمت دریاست حرمت غوغاست یا امام رضا به والله پرچمت بالاست) 522 دانلود
شور (دلم از شادی شده آکنده به روی لبهام پر از لبخنده) 499 دانلود
مدح (اذا سئلونی فی یوم الحساب) 454 دانلود
تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 494 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 557 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 560 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 451 دانلود

* ویدئو

تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 787 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 751 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 734 دانلود
شور (اسمت حک روی قلبمه یاحسن ابن فاطمه) 711 دانلود