مراسم میلاد با سعادت امام رضا(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

احکام (غسل) 563 دانلود
سخنرانی 688 دانلود
تک (کرمت دریاست حرمت غوغاست یا امام رضا به والله پرچمت بالاست) 670 دانلود
شور (دلم از شادی شده آکنده به روی لبهام پر از لبخنده) 633 دانلود
مدح (اذا سئلونی فی یوم الحساب) 576 دانلود
تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 620 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 694 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 701 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 593 دانلود

* ویدئو

تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 1021 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 995 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 961 دانلود
شور (اسمت حک روی قلبمه یاحسن ابن فاطمه) 937 دانلود