مراسم میلاد با سعادت امام رضا(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

احکام (غسل) 475 دانلود
سخنرانی 604 دانلود
تک (کرمت دریاست حرمت غوغاست یا امام رضا به والله پرچمت بالاست) 569 دانلود
شور (دلم از شادی شده آکنده به روی لبهام پر از لبخنده) 546 دانلود
مدح (اذا سئلونی فی یوم الحساب) 503 دانلود
تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 549 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 613 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 614 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 507 دانلود

* ویدئو

تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 871 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 837 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 817 دانلود
شور (اسمت حک روی قلبمه یاحسن ابن فاطمه) 780 دانلود