مراسم میلاد با سعادت امام رضا(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

احکام (غسل) 519 دانلود
سخنرانی 644 دانلود
تک (کرمت دریاست حرمت غوغاست یا امام رضا به والله پرچمت بالاست) 628 دانلود
شور (دلم از شادی شده آکنده به روی لبهام پر از لبخنده) 595 دانلود
مدح (اذا سئلونی فی یوم الحساب) 536 دانلود
تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 586 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 651 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 657 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 547 دانلود

* ویدئو

تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 945 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 915 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 888 دانلود
شور (اسمت حک روی قلبمه یاحسن ابن فاطمه) 859 دانلود