مراسم میلاد با سعادت امام رضا(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

احکام (غسل) 463 دانلود
سخنرانی 590 دانلود
تک (کرمت دریاست حرمت غوغاست یا امام رضا به والله پرچمت بالاست) 558 دانلود
شور (دلم از شادی شده آکنده به روی لبهام پر از لبخنده) 532 دانلود
مدح (اذا سئلونی فی یوم الحساب) 491 دانلود
تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 533 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 603 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 599 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 489 دانلود

* ویدئو

تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 844 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 804 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 788 دانلود
شور (اسمت حک روی قلبمه یاحسن ابن فاطمه) 761 دانلود