مراسم میلاد با سعادت امام رضا(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

احکام (غسل) 671 دانلود
سخنرانی 806 دانلود
تک (کرمت دریاست حرمت غوغاست یا امام رضا به والله پرچمت بالاست) 903 دانلود
شور (دلم از شادی شده آکنده به روی لبهام پر از لبخنده) 741 دانلود
مدح (اذا سئلونی فی یوم الحساب) 692 دانلود
تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 726 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 812 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 819 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 701 دانلود

* ویدئو

تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 1233 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 1217 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 1186 دانلود
شور (اسمت حک روی قلبمه یاحسن ابن فاطمه) 1154 دانلود