شب ولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

شور (عاقبت یک عکس سلفی در بقیع خواهم گرفت) 340 دانلود
مدح (این حرفها حرف دل یک یا کریم است) 332 دانلود
تک (ماه امشب در میاد دنیا میشه زیبا) 323 دانلود
شور (میبندم عهدی تا قیامت با) 267 دانلود
شور (نفس نفس زدم اما به کربلا نرسیدم) 330 دانلود
شور (یارب یارب از صمیم قلبم دوست دارم) 293 دانلود
شور (شه دلارا علیه همسر زهرا علیه) 320 دانلود
شور (دل هارو داده به دست باد زهرا داره می خونه و ان یکاد زهرا) 297 دانلود
شور (من تا ابد عاشق یارم) 291 دانلود

* ویدئو

شور (عاقبت یک عکس سلفی در بقیع خواهم گرفت) 519 دانلود
تک (ماه امشب در میاد دنیا میشه زیبا) 448 دانلود
شور (میبندم عهدی تا قیامت با) 481 دانلود
شور (دل هارو داده به دست باد زهرا داره می خونه و ان یکاد زهرا) 506 دانلود
شور (شه دلارا علیه همسر زهرا علیه) 486 دانلود