شب ولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

شور (عاقبت یک عکس سلفی در بقیع خواهم گرفت) 167 دانلود
مدح (این حرفها حرف دل یک یا کریم است) 133 دانلود
تک (ماه امشب در میاد دنیا میشه زیبا) 139 دانلود
شور (میبندم عهدی تا قیامت با) 105 دانلود
شور (نفس نفس زدم اما به کربلا نرسیدم) 133 دانلود
شور (یارب یارب از صمیم قلبم دوست دارم) 120 دانلود
شور (شه دلارا علیه همسر زهرا علیه) 142 دانلود
شور (دل هارو داده به دست باد زهرا داره می خونه و ان یکاد زهرا) 135 دانلود
شور (من تا ابد عاشق یارم) 122 دانلود

* ویدئو

شور (عاقبت یک عکس سلفی در بقیع خواهم گرفت) 238 دانلود
تک (ماه امشب در میاد دنیا میشه زیبا) 173 دانلود
شور (میبندم عهدی تا قیامت با) 195 دانلود
شور (دل هارو داده به دست باد زهرا داره می خونه و ان یکاد زهرا) 193 دانلود
شور (شه دلارا علیه همسر زهرا علیه) 189 دانلود