شب ولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

شور (عاقبت یک عکس سلفی در بقیع خواهم گرفت) 278 دانلود
مدح (این حرفها حرف دل یک یا کریم است) 246 دانلود
تک (ماه امشب در میاد دنیا میشه زیبا) 248 دانلود
شور (میبندم عهدی تا قیامت با) 204 دانلود
شور (نفس نفس زدم اما به کربلا نرسیدم) 235 دانلود
شور (یارب یارب از صمیم قلبم دوست دارم) 218 دانلود
شور (شه دلارا علیه همسر زهرا علیه) 249 دانلود
شور (دل هارو داده به دست باد زهرا داره می خونه و ان یکاد زهرا) 235 دانلود
شور (من تا ابد عاشق یارم) 221 دانلود

* ویدئو

شور (عاقبت یک عکس سلفی در بقیع خواهم گرفت) 425 دانلود
تک (ماه امشب در میاد دنیا میشه زیبا) 352 دانلود
شور (میبندم عهدی تا قیامت با) 376 دانلود
شور (دل هارو داده به دست باد زهرا داره می خونه و ان یکاد زهرا) 387 دانلود
شور (شه دلارا علیه همسر زهرا علیه) 384 دانلود