شب ولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

شور (عاقبت یک عکس سلفی در بقیع خواهم گرفت) 241 دانلود
مدح (این حرفها حرف دل یک یا کریم است) 206 دانلود
تک (ماه امشب در میاد دنیا میشه زیبا) 210 دانلود
شور (میبندم عهدی تا قیامت با) 174 دانلود
شور (نفس نفس زدم اما به کربلا نرسیدم) 203 دانلود
شور (یارب یارب از صمیم قلبم دوست دارم) 187 دانلود
شور (شه دلارا علیه همسر زهرا علیه) 210 دانلود
شور (دل هارو داده به دست باد زهرا داره می خونه و ان یکاد زهرا) 200 دانلود
شور (من تا ابد عاشق یارم) 193 دانلود

* ویدئو

شور (عاقبت یک عکس سلفی در بقیع خواهم گرفت) 365 دانلود
تک (ماه امشب در میاد دنیا میشه زیبا) 301 دانلود
شور (میبندم عهدی تا قیامت با) 320 دانلود
شور (دل هارو داده به دست باد زهرا داره می خونه و ان یکاد زهرا) 328 دانلود
شور (شه دلارا علیه همسر زهرا علیه) 316 دانلود