شب ولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

شور (عاقبت یک عکس سلفی در بقیع خواهم گرفت) 413 دانلود
مدح (این حرفها حرف دل یک یا کریم است) 395 دانلود
تک (ماه امشب در میاد دنیا میشه زیبا) 378 دانلود
شور (میبندم عهدی تا قیامت با) 313 دانلود
شور (نفس نفس زدم اما به کربلا نرسیدم) 380 دانلود
شور (یارب یارب از صمیم قلبم دوست دارم) 334 دانلود
شور (شه دلارا علیه همسر زهرا علیه) 375 دانلود
شور (دل هارو داده به دست باد زهرا داره می خونه و ان یکاد زهرا) 361 دانلود
شور (من تا ابد عاشق یارم) 348 دانلود

* ویدئو

شور (عاقبت یک عکس سلفی در بقیع خواهم گرفت) 650 دانلود
تک (ماه امشب در میاد دنیا میشه زیبا) 548 دانلود
شور (میبندم عهدی تا قیامت با) 594 دانلود
شور (دل هارو داده به دست باد زهرا داره می خونه و ان یکاد زهرا) 637 دانلود
شور (شه دلارا علیه همسر زهرا علیه) 592 دانلود