مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (آخرین خلقت خدایی تو) 469 دانلود
سخنرانی 491 دانلود
مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 479 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 467 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 510 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 476 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 460 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 488 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 463 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 561 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 503 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 509 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 516 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 511 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 484 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 508 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 846 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 797 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 805 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 816 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 782 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 801 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 816 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 784 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 830 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 808 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 800 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 795 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 789 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 765 دانلود