مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (آخرین خلقت خدایی تو) 152 دانلود
سخنرانی 154 دانلود
مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 153 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 136 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 162 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 145 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 139 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 145 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 138 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 160 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 172 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 157 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 162 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 156 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 170 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 164 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 234 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 223 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 218 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 224 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 220 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 229 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 224 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 207 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 250 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 217 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 224 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 225 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 225 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 201 دانلود