مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (آخرین خلقت خدایی تو) 186 دانلود
سخنرانی 203 دانلود
مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 196 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 170 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 207 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 185 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 177 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 182 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 174 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 201 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 208 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 198 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 203 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 202 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 203 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 210 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 321 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 300 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 292 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 298 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 287 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 303 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 302 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 279 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 328 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 285 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 297 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 296 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 296 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 270 دانلود