مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (آخرین خلقت خدایی تو) 235 دانلود
سخنرانی 262 دانلود
مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 252 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 219 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 270 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 237 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 232 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 254 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 227 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 309 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 263 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 256 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 260 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 266 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 256 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 265 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 429 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 396 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 403 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 396 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 381 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 399 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 398 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 375 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 433 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 384 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 399 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 399 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 397 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 370 دانلود