مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (آخرین خلقت خدایی تو) 223 دانلود
سخنرانی 245 دانلود
مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 240 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 206 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 257 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 228 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 219 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 239 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 215 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 292 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 252 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 242 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 247 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 254 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 243 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 252 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 401 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 366 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 374 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 365 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 353 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 368 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 370 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 348 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 402 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 356 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 372 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 371 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 366 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 337 دانلود