مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (آخرین خلقت خدایی تو) 98 دانلود
سخنرانی 92 دانلود
مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 94 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 83 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 97 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 93 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 85 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 90 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 87 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 87 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 109 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 99 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 102 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 88 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 121 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 100 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 139 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 128 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 130 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 127 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 138 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 133 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 136 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 121 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 145 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 132 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 140 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 137 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 134 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 124 دانلود