مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (آخرین خلقت خدایی تو) 112 دانلود
سخنرانی 105 دانلود
مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 105 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 95 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 115 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 107 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 99 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 107 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 100 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 111 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 131 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 119 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 118 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 107 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 134 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 118 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 160 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 148 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 148 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 147 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 156 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 155 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 154 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 140 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 167 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 150 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 160 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 157 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 152 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 143 دانلود