مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (آخرین خلقت خدایی تو) 3 دانلود
سخنرانی 3 دانلود
مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 5 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 4 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 4 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 5 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 4 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 6 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 5 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 6 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 6 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 7 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 6 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 7 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 5 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 5 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 4 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 4 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 4 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 4 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 4 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 5 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 4 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 4 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 4 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 4 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 5 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 4 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 8 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 4 دانلود