مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (آخرین خلقت خدایی تو) 144 دانلود
سخنرانی 144 دانلود
مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 144 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 128 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 151 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 138 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 131 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 138 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 131 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 150 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 165 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 151 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 149 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 147 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 162 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 154 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 213 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 209 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 204 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 207 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 207 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 216 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 211 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 192 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 234 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 200 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 213 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 214 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 203 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 187 دانلود