مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (آخرین خلقت خدایی تو) 299 دانلود
سخنرانی 329 دانلود
مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 325 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 297 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 342 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 307 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 301 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 314 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 300 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 389 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 326 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 333 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 341 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 343 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 322 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 335 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 558 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 512 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 520 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 512 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 506 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 522 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 525 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 500 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 545 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 507 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 520 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 524 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 514 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 493 دانلود