مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (آخرین خلقت خدایی تو) 271 دانلود
سخنرانی 301 دانلود
مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 298 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 262 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 315 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 280 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 273 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 292 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 268 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 358 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 301 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 303 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 305 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 313 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 296 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 306 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 500 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 463 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 471 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 465 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 452 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 469 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 474 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 450 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 496 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 455 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 475 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 473 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 462 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 443 دانلود