مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (آخرین خلقت خدایی تو) 160 دانلود
سخنرانی 165 دانلود
مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 162 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 145 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 174 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 156 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 149 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 156 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 146 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 172 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 182 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 166 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 172 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 166 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 178 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 174 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 258 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 246 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 244 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 249 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 242 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 251 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 251 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 230 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 275 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 242 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 249 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 248 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 250 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 222 دانلود