مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (آخرین خلقت خدایی تو) 94 دانلود
سخنرانی 90 دانلود
مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 93 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 82 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 95 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 92 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 83 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 91 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 84 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 86 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 106 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 94 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 105 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 86 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 118 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 95 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 132 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 122 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 128 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 127 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 135 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 130 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 131 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 118 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 142 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 129 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 136 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 130 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 129 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 125 دانلود