مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (آخرین خلقت خدایی تو) 193 دانلود
سخنرانی 210 دانلود
مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 204 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 178 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 218 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 194 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 186 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 191 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 183 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 209 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 216 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 205 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 210 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 213 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 212 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 216 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 334 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 314 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 306 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 311 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 301 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 312 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 318 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 295 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 344 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 301 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 314 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 313 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 310 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 282 دانلود