مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (آخرین خلقت خدایی تو) 62 دانلود
سخنرانی 59 دانلود
مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 57 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 53 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 58 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 63 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 54 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 66 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 59 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 59 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 72 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 62 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 64 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 60 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 71 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 65 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 100 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 90 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 92 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 93 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 96 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 97 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 97 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 88 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 107 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 95 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 98 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 93 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 99 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 86 دانلود