مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (آخرین خلقت خدایی تو) 247 دانلود
سخنرانی 272 دانلود
مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 266 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 231 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 283 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 251 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 245 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 265 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 237 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 328 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 272 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 272 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 274 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 280 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 268 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 276 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 448 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 411 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 421 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 415 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 398 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 414 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 416 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 399 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 450 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 408 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 424 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 420 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 411 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 383 دانلود