مراسم شهادت امام رضا(ع) - فایل ها - حاج سعید قانع

* صوت

شور (نکنه خسته شدی ازم آقا) 2320 دانلود
شور (گداتو یاری کن برام یک کاری کن) 773 دانلود
شور (به همه نوکرات برکت دادی آقا) 748 دانلود
واحد (چشمانی پر ستاره داری آهی پر از شراره داری) 696 دانلود
واحد (چه گرفتار شدیم که خریدار تو ای یوسف بازار شدیم) 697 دانلود
سنگین (حس این جمله چه زیباست حسن را عشق است) 694 دانلود
روضه (مصیبت امام حسن مجتبی) 610 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 701 دانلود