مراسم شهادت امام رضا(ع) - فایل ها - حاج سعید قانع

* صوت

شور (نکنه خسته شدی ازم آقا) 2760 دانلود
شور (گداتو یاری کن برام یک کاری کن) 905 دانلود
شور (به همه نوکرات برکت دادی آقا) 871 دانلود
واحد (چشمانی پر ستاره داری آهی پر از شراره داری) 820 دانلود
واحد (چه گرفتار شدیم که خریدار تو ای یوسف بازار شدیم) 824 دانلود
سنگین (حس این جمله چه زیباست حسن را عشق است) 843 دانلود
روضه (مصیبت امام حسن مجتبی) 747 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 858 دانلود