مراسم شهادت امام رضا(ع) - فایل ها - حاج سعید قانع

* صوت

شور (نکنه خسته شدی ازم آقا) 1953 دانلود
شور (گداتو یاری کن برام یک کاری کن) 629 دانلود
شور (به همه نوکرات برکت دادی آقا) 612 دانلود
واحد (چشمانی پر ستاره داری آهی پر از شراره داری) 559 دانلود
واحد (چه گرفتار شدیم که خریدار تو ای یوسف بازار شدیم) 564 دانلود
سنگین (حس این جمله چه زیباست حسن را عشق است) 550 دانلود
روضه (مصیبت امام حسن مجتبی) 491 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 550 دانلود