مراسم شهادت امام رضا(ع) - فایل ها - حاج سعید قانع

* صوت

شور (نکنه خسته شدی ازم آقا) 3090 دانلود
شور (گداتو یاری کن برام یک کاری کن) 1042 دانلود
شور (به همه نوکرات برکت دادی آقا) 991 دانلود
واحد (چشمانی پر ستاره داری آهی پر از شراره داری) 943 دانلود
واحد (چه گرفتار شدیم که خریدار تو ای یوسف بازار شدیم) 946 دانلود
سنگین (حس این جمله چه زیباست حسن را عشق است) 991 دانلود
روضه (مصیبت امام حسن مجتبی) 868 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 1008 دانلود