مراسم شهادت امام رضا(ع) - فایل ها - حاج سعید قانع

* صوت

شور (نکنه خسته شدی ازم آقا) 2112 دانلود
شور (گداتو یاری کن برام یک کاری کن) 686 دانلود
شور (به همه نوکرات برکت دادی آقا) 662 دانلود
واحد (چشمانی پر ستاره داری آهی پر از شراره داری) 613 دانلود
واحد (چه گرفتار شدیم که خریدار تو ای یوسف بازار شدیم) 611 دانلود
سنگین (حس این جمله چه زیباست حسن را عشق است) 603 دانلود
روضه (مصیبت امام حسن مجتبی) 534 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 601 دانلود