مراسم شهادت امام رضا(ع) - فایل ها - حاج سعید قانع

* صوت

شور (نکنه خسته شدی ازم آقا) 2202 دانلود
شور (گداتو یاری کن برام یک کاری کن) 721 دانلود
شور (به همه نوکرات برکت دادی آقا) 697 دانلود
واحد (چشمانی پر ستاره داری آهی پر از شراره داری) 649 دانلود
واحد (چه گرفتار شدیم که خریدار تو ای یوسف بازار شدیم) 648 دانلود
سنگین (حس این جمله چه زیباست حسن را عشق است) 641 دانلود
روضه (مصیبت امام حسن مجتبی) 563 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 649 دانلود