مراسم شهادت امام رضا(ع) - فایل ها - حاج سعید قانع

* صوت

شور (نکنه خسته شدی ازم آقا) 2224 دانلود
شور (گداتو یاری کن برام یک کاری کن) 735 دانلود
شور (به همه نوکرات برکت دادی آقا) 709 دانلود
واحد (چشمانی پر ستاره داری آهی پر از شراره داری) 658 دانلود
واحد (چه گرفتار شدیم که خریدار تو ای یوسف بازار شدیم) 658 دانلود
سنگین (حس این جمله چه زیباست حسن را عشق است) 653 دانلود
روضه (مصیبت امام حسن مجتبی) 571 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 662 دانلود