مراسم شهادت امام رضا(ع) - فایل ها - حاج سعید قانع

* صوت

شور (نکنه خسته شدی ازم آقا) 2425 دانلود
شور (گداتو یاری کن برام یک کاری کن) 826 دانلود
شور (به همه نوکرات برکت دادی آقا) 795 دانلود
واحد (چشمانی پر ستاره داری آهی پر از شراره داری) 740 دانلود
واحد (چه گرفتار شدیم که خریدار تو ای یوسف بازار شدیم) 750 دانلود
سنگین (حس این جمله چه زیباست حسن را عشق است) 748 دانلود
روضه (مصیبت امام حسن مجتبی) 661 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 755 دانلود