مراسم شهادت امام رضا(ع) - فایل ها - حاج سعید قانع

* صوت

شور (نکنه خسته شدی ازم آقا) 2069 دانلود
شور (گداتو یاری کن برام یک کاری کن) 666 دانلود
شور (به همه نوکرات برکت دادی آقا) 647 دانلود
واحد (چشمانی پر ستاره داری آهی پر از شراره داری) 596 دانلود
واحد (چه گرفتار شدیم که خریدار تو ای یوسف بازار شدیم) 595 دانلود
سنگین (حس این جمله چه زیباست حسن را عشق است) 585 دانلود
روضه (مصیبت امام حسن مجتبی) 519 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 585 دانلود