مراسم شهادت امام رضا(ع) - فایل ها - حاج سعید قانع

* صوت

شور (نکنه خسته شدی ازم آقا) 2486 دانلود
شور (گداتو یاری کن برام یک کاری کن) 855 دانلود
شور (به همه نوکرات برکت دادی آقا) 823 دانلود
واحد (چشمانی پر ستاره داری آهی پر از شراره داری) 769 دانلود
واحد (چه گرفتار شدیم که خریدار تو ای یوسف بازار شدیم) 773 دانلود
سنگین (حس این جمله چه زیباست حسن را عشق است) 785 دانلود
روضه (مصیبت امام حسن مجتبی) 697 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 795 دانلود