شب ولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) - فایل ها - حاج مهدی اکبری

* صوت

شور (عاقبت یک عکس سلفی در بقیع خواهم گرفت) 479 دانلود
مدح (این حرفها حرف دل یک یا کریم است) 461 دانلود
تک (ماه امشب در میاد دنیا میشه زیبا) 436 دانلود
شور (میبندم عهدی تا قیامت با) 363 دانلود
شور (نفس نفس زدم اما به کربلا نرسیدم) 437 دانلود
شور (یارب یارب از صمیم قلبم دوست دارم) 381 دانلود
شور (شه دلارا علیه همسر زهرا علیه) 441 دانلود
شور (دل هارو داده به دست باد زهرا داره می خونه و ان یکاد زهرا) 418 دانلود
شور (من تا ابد عاشق یارم) 402 دانلود

* ویدئو

شور (عاقبت یک عکس سلفی در بقیع خواهم گرفت) 760 دانلود
تک (ماه امشب در میاد دنیا میشه زیبا) 646 دانلود
شور (میبندم عهدی تا قیامت با) 700 دانلود
شور (دل هارو داده به دست باد زهرا داره می خونه و ان یکاد زهرا) 734 دانلود
شور (شه دلارا علیه همسر زهرا علیه) 689 دانلود