شب ولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) - فایل ها - حاج مهدی اکبری

* صوت

شور (عاقبت یک عکس سلفی در بقیع خواهم گرفت) 447 دانلود
مدح (این حرفها حرف دل یک یا کریم است) 430 دانلود
تک (ماه امشب در میاد دنیا میشه زیبا) 409 دانلود
شور (میبندم عهدی تا قیامت با) 339 دانلود
شور (نفس نفس زدم اما به کربلا نرسیدم) 409 دانلود
شور (یارب یارب از صمیم قلبم دوست دارم) 358 دانلود
شور (شه دلارا علیه همسر زهرا علیه) 410 دانلود
شور (دل هارو داده به دست باد زهرا داره می خونه و ان یکاد زهرا) 390 دانلود
شور (من تا ابد عاشق یارم) 376 دانلود

* ویدئو

شور (عاقبت یک عکس سلفی در بقیع خواهم گرفت) 710 دانلود
تک (ماه امشب در میاد دنیا میشه زیبا) 601 دانلود
شور (میبندم عهدی تا قیامت با) 650 دانلود
شور (دل هارو داده به دست باد زهرا داره می خونه و ان یکاد زهرا) 687 دانلود
شور (شه دلارا علیه همسر زهرا علیه) 644 دانلود