شب ولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) - فایل ها - حاج مهدی اکبری

* صوت

شور (عاقبت یک عکس سلفی در بقیع خواهم گرفت) 603 دانلود
مدح (این حرفها حرف دل یک یا کریم است) 579 دانلود
تک (ماه امشب در میاد دنیا میشه زیبا) 544 دانلود
شور (میبندم عهدی تا قیامت با) 489 دانلود
شور (نفس نفس زدم اما به کربلا نرسیدم) 559 دانلود
شور (یارب یارب از صمیم قلبم دوست دارم) 495 دانلود
شور (شه دلارا علیه همسر زهرا علیه) 569 دانلود
شور (دل هارو داده به دست باد زهرا داره می خونه و ان یکاد زهرا) 546 دانلود
شور (من تا ابد عاشق یارم) 509 دانلود

* ویدئو

شور (عاقبت یک عکس سلفی در بقیع خواهم گرفت) 984 دانلود
تک (ماه امشب در میاد دنیا میشه زیبا) 845 دانلود
شور (میبندم عهدی تا قیامت با) 925 دانلود
شور (دل هارو داده به دست باد زهرا داره می خونه و ان یکاد زهرا) 941 دانلود
شور (شه دلارا علیه همسر زهرا علیه) 920 دانلود