شب ولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) - فایل ها - حاج مهدی اکبری

* صوت

شور (عاقبت یک عکس سلفی در بقیع خواهم گرفت) 393 دانلود
مدح (این حرفها حرف دل یک یا کریم است) 378 دانلود
تک (ماه امشب در میاد دنیا میشه زیبا) 362 دانلود
شور (میبندم عهدی تا قیامت با) 298 دانلود
شور (نفس نفس زدم اما به کربلا نرسیدم) 364 دانلود
شور (یارب یارب از صمیم قلبم دوست دارم) 317 دانلود
شور (شه دلارا علیه همسر زهرا علیه) 359 دانلود
شور (دل هارو داده به دست باد زهرا داره می خونه و ان یکاد زهرا) 340 دانلود
شور (من تا ابد عاشق یارم) 329 دانلود

* ویدئو

شور (عاقبت یک عکس سلفی در بقیع خواهم گرفت) 610 دانلود
تک (ماه امشب در میاد دنیا میشه زیبا) 519 دانلود
شور (میبندم عهدی تا قیامت با) 557 دانلود
شور (دل هارو داده به دست باد زهرا داره می خونه و ان یکاد زهرا) 587 دانلود
شور (شه دلارا علیه همسر زهرا علیه) 555 دانلود