شب ولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) - فایل ها - حاج مهدی اکبری

* صوت

شور (عاقبت یک عکس سلفی در بقیع خواهم گرفت) 356 دانلود
مدح (این حرفها حرف دل یک یا کریم است) 347 دانلود
تک (ماه امشب در میاد دنیا میشه زیبا) 332 دانلود
شور (میبندم عهدی تا قیامت با) 275 دانلود
شور (نفس نفس زدم اما به کربلا نرسیدم) 341 دانلود
شور (یارب یارب از صمیم قلبم دوست دارم) 298 دانلود
شور (شه دلارا علیه همسر زهرا علیه) 333 دانلود
شور (دل هارو داده به دست باد زهرا داره می خونه و ان یکاد زهرا) 308 دانلود
شور (من تا ابد عاشق یارم) 301 دانلود

* ویدئو

شور (عاقبت یک عکس سلفی در بقیع خواهم گرفت) 545 دانلود
تک (ماه امشب در میاد دنیا میشه زیبا) 469 دانلود
شور (میبندم عهدی تا قیامت با) 505 دانلود
شور (دل هارو داده به دست باد زهرا داره می خونه و ان یکاد زهرا) 530 دانلود
شور (شه دلارا علیه همسر زهرا علیه) 507 دانلود