شب ولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) - فایل ها - حاج مهدی اکبری

* صوت

شور (عاقبت یک عکس سلفی در بقیع خواهم گرفت) 344 دانلود
مدح (این حرفها حرف دل یک یا کریم است) 334 دانلود
تک (ماه امشب در میاد دنیا میشه زیبا) 323 دانلود
شور (میبندم عهدی تا قیامت با) 265 دانلود
شور (نفس نفس زدم اما به کربلا نرسیدم) 330 دانلود
شور (یارب یارب از صمیم قلبم دوست دارم) 292 دانلود
شور (شه دلارا علیه همسر زهرا علیه) 320 دانلود
شور (دل هارو داده به دست باد زهرا داره می خونه و ان یکاد زهرا) 298 دانلود
شور (من تا ابد عاشق یارم) 291 دانلود

* ویدئو

شور (عاقبت یک عکس سلفی در بقیع خواهم گرفت) 523 دانلود
تک (ماه امشب در میاد دنیا میشه زیبا) 453 دانلود
شور (میبندم عهدی تا قیامت با) 485 دانلود
شور (دل هارو داده به دست باد زهرا داره می خونه و ان یکاد زهرا) 510 دانلود
شور (شه دلارا علیه همسر زهرا علیه) 489 دانلود