مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها - حاج کاظم اکبری

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 436 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 520 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 527 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 444 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 433 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 439 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 435 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 476 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 492 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 459 دانلود