مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها - حاج کاظم اکبری

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 550 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 632 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 645 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 546 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 538 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 551 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 561 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 583 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 607 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 571 دانلود