مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها - حاج کاظم اکبری

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 441 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 530 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 536 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 448 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 440 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 447 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 441 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 484 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 497 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 468 دانلود