مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها - حاج کاظم اکبری

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 725 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 809 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 817 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 705 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 694 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 724 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 733 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 751 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 777 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 739 دانلود