مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها - حاج کاظم اکبری

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 369 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 434 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 438 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 370 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 368 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 361 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 366 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 397 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 416 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 379 دانلود