مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها - حاج کاظم اکبری

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 393 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 464 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 472 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 398 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 391 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 388 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 393 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 428 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 446 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 408 دانلود