مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها - حاج کاظم اکبری

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 590 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 683 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 683 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 581 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 575 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 599 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 606 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 627 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 653 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 619 دانلود