مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها - حاج کاظم اکبری

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 351 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 424 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 425 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 363 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 361 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 349 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 360 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 384 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 407 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 366 دانلود