مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها - حاج کاظم اکبری

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 462 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 552 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 557 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 468 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 460 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 471 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 468 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 505 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 520 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 487 دانلود