مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها - حاج محمد فصولی کربلایی

* صوت

مدح (يا قمر التم الى مسرار) 92 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 84 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 89 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 86 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 86 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 108 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 98 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 101 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 87 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 120 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 99 دانلود

* ویدئو

مدح (يا قمر التم الى مسرار) 126 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 138 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 131 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 134 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 119 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 143 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 129 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 138 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 135 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 134 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 122 دانلود