مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها - حاج محمد فصولی کربلایی

* صوت

مدح (يا قمر التم الى مسرار) 251 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 244 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 264 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 237 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 328 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 272 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 272 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 273 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 280 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 268 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 276 دانلود

* ویدئو

مدح (يا قمر التم الى مسرار) 415 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 398 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 414 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 416 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 399 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 450 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 408 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 422 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 419 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 411 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 383 دانلود