مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها - حاج محمد فصولی کربلایی

* صوت

مدح (يا قمر التم الى مسرار) 351 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 340 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 367 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 343 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 439 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 378 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 385 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 403 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 390 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 368 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 386 دانلود

* ویدئو

مدح (يا قمر التم الى مسرار) 585 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 572 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 593 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 598 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 573 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 614 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 581 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 591 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 587 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 580 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 561 دانلود