مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها - حاج محمد فصولی کربلایی

* صوت

مدح (يا قمر التم الى مسرار) 296 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 290 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 306 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 287 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 377 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 316 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 322 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 322 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 328 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 312 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 323 دانلود

* ویدئو

مدح (يا قمر التم الى مسرار) 495 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 484 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 499 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 501 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 476 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 522 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 490 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 500 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 500 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 491 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 470 دانلود