مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها - حاج محمد فصولی کربلایی

* صوت

مدح (يا قمر التم الى مسرار) 321 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 314 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 327 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 315 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 402 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 340 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 348 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 360 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 353 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 335 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 348 دانلود

* ویدئو

مدح (يا قمر التم الى مسرار) 535 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 529 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 543 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 550 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 522 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 567 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 528 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 540 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 543 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 536 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 515 دانلود