مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها - حاج محمد فصولی کربلایی

* صوت

مدح (يا قمر التم الى مسرار) 107 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 99 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 107 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 100 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 111 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 131 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 119 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 118 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 107 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 134 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 118 دانلود

* ویدئو

مدح (يا قمر التم الى مسرار) 147 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 156 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 155 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 154 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 140 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 167 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 150 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 160 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 157 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 152 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 143 دانلود