مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها - حاج محمد فصولی کربلایی

* صوت

مدح (يا قمر التم الى مسرار) 185 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 177 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 182 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 174 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 201 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 208 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 198 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 202 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 202 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 202 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 209 دانلود

* ویدئو

مدح (يا قمر التم الى مسرار) 298 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 287 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 301 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 301 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 278 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 326 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 285 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 297 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 296 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 296 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 268 دانلود