مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها - حاج محمد فصولی کربلایی

* صوت

مدح (يا قمر التم الى مسرار) 120 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 112 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 121 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 113 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 124 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 150 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 134 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 133 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 127 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 146 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 136 دانلود

* ویدئو

مدح (يا قمر التم الى مسرار) 172 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 177 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 177 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 177 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 162 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 194 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 173 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 182 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 182 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 174 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 162 دانلود