مراسم ظهر دهم محرم الحرام - فایل ها

* صوت

روضه (سر را برید از بدنت) 496 دانلود
زمینه (مقلد میثم تمارم سر دارم تو این دهه جونم و می زارم) 574 دانلود
شور (ای دل من چه شبایی رو تو حرمش بودم) 561 دانلود
شور (تو نفسی دلیل خواهش منی) 500 دانلود
شور (در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم) 514 دانلود
واحد (ذکر لبهای من حرم دین و دنیای من حرم) 469 دانلود
واحد (کوه صفا کنار صفای شما کم است) 517 دانلود
شور (به گودال افتاده چه بی حال افتاده) 469 دانلود
شور (ای کشته فتاده به هامون حسین من) 493 دانلود