مراسم ظهر دهم محرم الحرام - فایل ها

* صوت

روضه (سر را برید از بدنت) 320 دانلود
زمینه (مقلد میثم تمارم سر دارم تو این دهه جونم و می زارم) 379 دانلود
شور (ای دل من چه شبایی رو تو حرمش بودم) 363 دانلود
شور (تو نفسی دلیل خواهش منی) 322 دانلود
شور (در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم) 339 دانلود
واحد (ذکر لبهای من حرم دین و دنیای من حرم) 271 دانلود
واحد (کوه صفا کنار صفای شما کم است) 344 دانلود
شور (به گودال افتاده چه بی حال افتاده) 283 دانلود
شور (ای کشته فتاده به هامون حسین من) 294 دانلود