مراسم ظهر دهم محرم الحرام - فایل ها

* صوت

روضه (سر را برید از بدنت) 516 دانلود
زمینه (مقلد میثم تمارم سر دارم تو این دهه جونم و می زارم) 599 دانلود
شور (ای دل من چه شبایی رو تو حرمش بودم) 584 دانلود
شور (تو نفسی دلیل خواهش منی) 521 دانلود
شور (در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم) 537 دانلود
واحد (ذکر لبهای من حرم دین و دنیای من حرم) 494 دانلود
واحد (کوه صفا کنار صفای شما کم است) 541 دانلود
شور (به گودال افتاده چه بی حال افتاده) 494 دانلود
شور (ای کشته فتاده به هامون حسین من) 513 دانلود