مراسم ظهر دهم محرم الحرام - فایل ها

* صوت

روضه (سر را برید از بدنت) 409 دانلود
زمینه (مقلد میثم تمارم سر دارم تو این دهه جونم و می زارم) 488 دانلود
شور (ای دل من چه شبایی رو تو حرمش بودم) 471 دانلود
شور (تو نفسی دلیل خواهش منی) 415 دانلود
شور (در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم) 434 دانلود
واحد (ذکر لبهای من حرم دین و دنیای من حرم) 382 دانلود
واحد (کوه صفا کنار صفای شما کم است) 439 دانلود
شور (به گودال افتاده چه بی حال افتاده) 382 دانلود
شور (ای کشته فتاده به هامون حسین من) 402 دانلود