مراسم ظهر دهم محرم الحرام - فایل ها

* صوت

روضه (سر را برید از بدنت) 374 دانلود
زمینه (مقلد میثم تمارم سر دارم تو این دهه جونم و می زارم) 449 دانلود
شور (ای دل من چه شبایی رو تو حرمش بودم) 428 دانلود
شور (تو نفسی دلیل خواهش منی) 377 دانلود
شور (در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم) 398 دانلود
واحد (ذکر لبهای من حرم دین و دنیای من حرم) 341 دانلود
واحد (کوه صفا کنار صفای شما کم است) 399 دانلود
شور (به گودال افتاده چه بی حال افتاده) 343 دانلود
شور (ای کشته فتاده به هامون حسین من) 364 دانلود