مراسم ظهر دهم محرم الحرام - فایل ها

* صوت

روضه (سر را برید از بدنت) 389 دانلود
زمینه (مقلد میثم تمارم سر دارم تو این دهه جونم و می زارم) 464 دانلود
شور (ای دل من چه شبایی رو تو حرمش بودم) 445 دانلود
شور (تو نفسی دلیل خواهش منی) 392 دانلود
شور (در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم) 411 دانلود
واحد (ذکر لبهای من حرم دین و دنیای من حرم) 359 دانلود
واحد (کوه صفا کنار صفای شما کم است) 412 دانلود
شور (به گودال افتاده چه بی حال افتاده) 358 دانلود
شور (ای کشته فتاده به هامون حسین من) 382 دانلود