مراسم ظهر دهم محرم الحرام - فایل ها

* صوت

روضه (سر را برید از بدنت) 328 دانلود
زمینه (مقلد میثم تمارم سر دارم تو این دهه جونم و می زارم) 385 دانلود
شور (ای دل من چه شبایی رو تو حرمش بودم) 373 دانلود
شور (تو نفسی دلیل خواهش منی) 327 دانلود
شور (در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم) 346 دانلود
واحد (ذکر لبهای من حرم دین و دنیای من حرم) 280 دانلود
واحد (کوه صفا کنار صفای شما کم است) 351 دانلود
شور (به گودال افتاده چه بی حال افتاده) 289 دانلود
شور (ای کشته فتاده به هامون حسین من) 302 دانلود