مراسم ظهر دهم محرم الحرام - فایل ها

* صوت

روضه (سر را برید از بدنت) 429 دانلود
زمینه (مقلد میثم تمارم سر دارم تو این دهه جونم و می زارم) 515 دانلود
شور (ای دل من چه شبایی رو تو حرمش بودم) 492 دانلود
شور (تو نفسی دلیل خواهش منی) 439 دانلود
شور (در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم) 454 دانلود
واحد (ذکر لبهای من حرم دین و دنیای من حرم) 405 دانلود
واحد (کوه صفا کنار صفای شما کم است) 456 دانلود
شور (به گودال افتاده چه بی حال افتاده) 408 دانلود
شور (ای کشته فتاده به هامون حسین من) 424 دانلود