مراسم ظهر دهم محرم الحرام - فایل ها

* صوت

روضه (سر را برید از بدنت) 350 دانلود
زمینه (مقلد میثم تمارم سر دارم تو این دهه جونم و می زارم) 408 دانلود
شور (ای دل من چه شبایی رو تو حرمش بودم) 401 دانلود
شور (تو نفسی دلیل خواهش منی) 348 دانلود
شور (در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم) 367 دانلود
واحد (ذکر لبهای من حرم دین و دنیای من حرم) 309 دانلود
واحد (کوه صفا کنار صفای شما کم است) 370 دانلود
شور (به گودال افتاده چه بی حال افتاده) 318 دانلود
شور (ای کشته فتاده به هامون حسین من) 332 دانلود