مراسم شهادت امام سجاد(عليه السلام) - فایل ها

* صوت

روضه (منم سجاد و زین العابدینم) 298 دانلود
زمینه (نای حق باشد در نوای من) 296 دانلود
زمینه (گرد حرم دویده ام صفا و مروه دیده ام) 345 دانلود
شور (باز اومد ماه گریه و ماتم پیراهن مشکیتو آقا میکنیم برتن) 506 دانلود
شور (سر من اقا خاک پاهای همه سینه زناته مولا) 373 دانلود
واحد (بعد چهل سال خون دل خوردم بابا) 381 دانلود
واحد ترکی 290 دانلود
واحد (محشر کبری ای شه عاشورا سیدی یامولا ابی عبدالله) 342 دانلود
شور (سلام بر ابوالفضل سلام بر حسین که قبر دو دلبر بود قبلتین) 345 دانلود
شور (ضربان قلبم حسین هیجان قلبم حسینه) 373 دانلود
شور (دل بی قراره کرده این دلم هوای تو دوباره) 358 دانلود
شور (آقا دم آخر من با رقیه بیا) 352 دانلود
شور (با لب تشنه کشتنت غریب گیر آوردنت) 655 دانلود