مراسم شهادت امام سجاد(عليه السلام) - فایل ها

* صوت

روضه (منم سجاد و زین العابدینم) 399 دانلود
زمینه (نای حق باشد در نوای من) 401 دانلود
زمینه (گرد حرم دویده ام صفا و مروه دیده ام) 476 دانلود
شور (باز اومد ماه گریه و ماتم پیراهن مشکیتو آقا میکنیم برتن) 621 دانلود
شور (سر من اقا خاک پاهای همه سینه زناته مولا) 523 دانلود
واحد (بعد چهل سال خون دل خوردم بابا) 498 دانلود
واحد ترکی 398 دانلود
واحد (محشر کبری ای شه عاشورا سیدی یامولا ابی عبدالله) 444 دانلود
شور (سلام بر ابوالفضل سلام بر حسین که قبر دو دلبر بود قبلتین) 448 دانلود
شور (ضربان قلبم حسین هیجان قلبم حسینه) 481 دانلود
شور (دل بی قراره کرده این دلم هوای تو دوباره) 488 دانلود
شور (آقا دم آخر من با رقیه بیا) 469 دانلود
شور (با لب تشنه کشتنت غریب گیر آوردنت) 812 دانلود