مراسم شهادت امام سجاد(عليه السلام) - فایل ها

* صوت

روضه (منم سجاد و زین العابدینم) 423 دانلود
زمینه (نای حق باشد در نوای من) 422 دانلود
زمینه (گرد حرم دویده ام صفا و مروه دیده ام) 499 دانلود
شور (باز اومد ماه گریه و ماتم پیراهن مشکیتو آقا میکنیم برتن) 645 دانلود
شور (سر من اقا خاک پاهای همه سینه زناته مولا) 558 دانلود
واحد (بعد چهل سال خون دل خوردم بابا) 524 دانلود
واحد ترکی 424 دانلود
واحد (محشر کبری ای شه عاشورا سیدی یامولا ابی عبدالله) 472 دانلود
شور (سلام بر ابوالفضل سلام بر حسین که قبر دو دلبر بود قبلتین) 471 دانلود
شور (ضربان قلبم حسین هیجان قلبم حسینه) 504 دانلود
شور (دل بی قراره کرده این دلم هوای تو دوباره) 509 دانلود
شور (آقا دم آخر من با رقیه بیا) 493 دانلود
شور (با لب تشنه کشتنت غریب گیر آوردنت) 839 دانلود