مراسم شهادت امام سجاد(عليه السلام) - فایل ها

* صوت

روضه (منم سجاد و زین العابدینم) 375 دانلود
زمینه (نای حق باشد در نوای من) 377 دانلود
زمینه (گرد حرم دویده ام صفا و مروه دیده ام) 446 دانلود
شور (باز اومد ماه گریه و ماتم پیراهن مشکیتو آقا میکنیم برتن) 596 دانلود
شور (سر من اقا خاک پاهای همه سینه زناته مولا) 490 دانلود
واحد (بعد چهل سال خون دل خوردم بابا) 471 دانلود
واحد ترکی 371 دانلود
واحد (محشر کبری ای شه عاشورا سیدی یامولا ابی عبدالله) 419 دانلود
شور (سلام بر ابوالفضل سلام بر حسین که قبر دو دلبر بود قبلتین) 424 دانلود
شور (ضربان قلبم حسین هیجان قلبم حسینه) 457 دانلود
شور (دل بی قراره کرده این دلم هوای تو دوباره) 458 دانلود
شور (آقا دم آخر من با رقیه بیا) 443 دانلود
شور (با لب تشنه کشتنت غریب گیر آوردنت) 786 دانلود