مراسم شهادت امام سجاد(عليه السلام) - فایل ها

* صوت

روضه (منم سجاد و زین العابدینم) 304 دانلود
زمینه (نای حق باشد در نوای من) 303 دانلود
زمینه (گرد حرم دویده ام صفا و مروه دیده ام) 356 دانلود
شور (باز اومد ماه گریه و ماتم پیراهن مشکیتو آقا میکنیم برتن) 516 دانلود
شور (سر من اقا خاک پاهای همه سینه زناته مولا) 388 دانلود
واحد (بعد چهل سال خون دل خوردم بابا) 391 دانلود
واحد ترکی 300 دانلود
واحد (محشر کبری ای شه عاشورا سیدی یامولا ابی عبدالله) 353 دانلود
شور (سلام بر ابوالفضل سلام بر حسین که قبر دو دلبر بود قبلتین) 351 دانلود
شور (ضربان قلبم حسین هیجان قلبم حسینه) 382 دانلود
شور (دل بی قراره کرده این دلم هوای تو دوباره) 371 دانلود
شور (آقا دم آخر من با رقیه بیا) 360 دانلود
شور (با لب تشنه کشتنت غریب گیر آوردنت) 663 دانلود