مراسم شهادت امام سجاد(عليه السلام) - فایل ها

* صوت

روضه (منم سجاد و زین العابدینم) 313 دانلود
زمینه (نای حق باشد در نوای من) 313 دانلود
زمینه (گرد حرم دویده ام صفا و مروه دیده ام) 371 دانلود
شور (باز اومد ماه گریه و ماتم پیراهن مشکیتو آقا میکنیم برتن) 525 دانلود
شور (سر من اقا خاک پاهای همه سینه زناته مولا) 404 دانلود
واحد (بعد چهل سال خون دل خوردم بابا) 402 دانلود
واحد ترکی 310 دانلود
واحد (محشر کبری ای شه عاشورا سیدی یامولا ابی عبدالله) 363 دانلود
شور (سلام بر ابوالفضل سلام بر حسین که قبر دو دلبر بود قبلتین) 361 دانلود
شور (ضربان قلبم حسین هیجان قلبم حسینه) 390 دانلود
شور (دل بی قراره کرده این دلم هوای تو دوباره) 386 دانلود
شور (آقا دم آخر من با رقیه بیا) 372 دانلود
شور (با لب تشنه کشتنت غریب گیر آوردنت) 676 دانلود