مراسم شهادت امام سجاد(عليه السلام) - فایل ها

* صوت

روضه (منم سجاد و زین العابدینم) 361 دانلود
زمینه (نای حق باشد در نوای من) 361 دانلود
زمینه (گرد حرم دویده ام صفا و مروه دیده ام) 428 دانلود
شور (باز اومد ماه گریه و ماتم پیراهن مشکیتو آقا میکنیم برتن) 575 دانلود
شور (سر من اقا خاک پاهای همه سینه زناته مولا) 467 دانلود
واحد (بعد چهل سال خون دل خوردم بابا) 452 دانلود
واحد ترکی 354 دانلود
واحد (محشر کبری ای شه عاشورا سیدی یامولا ابی عبدالله) 401 دانلود
شور (سلام بر ابوالفضل سلام بر حسین که قبر دو دلبر بود قبلتین) 406 دانلود
شور (ضربان قلبم حسین هیجان قلبم حسینه) 440 دانلود
شور (دل بی قراره کرده این دلم هوای تو دوباره) 441 دانلود
شور (آقا دم آخر من با رقیه بیا) 422 دانلود
شور (با لب تشنه کشتنت غریب گیر آوردنت) 763 دانلود