مراسم شهادت امام سجاد(عليه السلام) - فایل ها

* صوت

روضه (منم سجاد و زین العابدینم) 326 دانلود
زمینه (نای حق باشد در نوای من) 328 دانلود
زمینه (گرد حرم دویده ام صفا و مروه دیده ام) 386 دانلود
شور (باز اومد ماه گریه و ماتم پیراهن مشکیتو آقا میکنیم برتن) 542 دانلود
شور (سر من اقا خاک پاهای همه سینه زناته مولا) 418 دانلود
واحد (بعد چهل سال خون دل خوردم بابا) 418 دانلود
واحد ترکی 326 دانلود
واحد (محشر کبری ای شه عاشورا سیدی یامولا ابی عبدالله) 374 دانلود
شور (سلام بر ابوالفضل سلام بر حسین که قبر دو دلبر بود قبلتین) 376 دانلود
شور (ضربان قلبم حسین هیجان قلبم حسینه) 407 دانلود
شور (دل بی قراره کرده این دلم هوای تو دوباره) 407 دانلود
شور (آقا دم آخر من با رقیه بیا) 388 دانلود
شور (با لب تشنه کشتنت غریب گیر آوردنت) 696 دانلود