مراسم شهادت امام سجاد(عليه السلام) - فایل ها

* صوت

روضه (منم سجاد و زین العابدینم) 573 دانلود
زمینه (نای حق باشد در نوای من) 526 دانلود
زمینه (گرد حرم دویده ام صفا و مروه دیده ام) 605 دانلود
شور (باز اومد ماه گریه و ماتم پیراهن مشکیتو آقا میکنیم برتن) 749 دانلود
شور (سر من اقا خاک پاهای همه سینه زناته مولا) 667 دانلود
واحد (بعد چهل سال خون دل خوردم بابا) 622 دانلود
واحد ترکی 526 دانلود
واحد (محشر کبری ای شه عاشورا سیدی یامولا ابی عبدالله) 583 دانلود
شور (سلام بر ابوالفضل سلام بر حسین که قبر دو دلبر بود قبلتین) 578 دانلود
شور (ضربان قلبم حسین هیجان قلبم حسینه) 598 دانلود
شور (دل بی قراره کرده این دلم هوای تو دوباره) 605 دانلود
شور (آقا دم آخر من با رقیه بیا) 599 دانلود
شور (با لب تشنه کشتنت غریب گیر آوردنت) 950 دانلود