مراسم شهادت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا(ع) - فایل ها

* صوت

روضه (نخلی که شکسته ثمرش را نزنید) 389 دانلود
زمینه (کشتند غریبانه غریب الغربا را مسموم نمودند معین الضعفا را) 379 دانلود
زمینه (ای زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست) 389 دانلود
شور (آقا تو دلم دریای غمه سرمایه من چشم ترمه) 390 دانلود
شور (اگر چه پر مهن هستم اویسی از قرن هستم) 414 دانلود
شور (فدایی زینبم الحمدلله تشیعی مذهبم الحمدلله) 412 دانلود
واحد بر درت بنشسته ام زائری دل خسته ام) 389 دانلود
واحد (اومده دوباره زائر رو سیاه تو) 379 دانلود
واحد (فاطمه مرضیه جلوه نور خدایی) 350 دانلود
واحد (مثال تو دگر نیست چه ارباب و چه شاهیست) 353 دانلود
سنگین (سرورم دلبرم نوکر حیدرم) 391 دانلود
شور (رویای روز و شب من تسبیح روی لب من) 361 دانلود
شور (یا حسین مدد ذکر هر شبه مستی و جنون وقتش امشبه) 405 دانلود
شور (می گم علنی به کوری چشم عدو منم حسنی) 412 دانلود
شور (تمام آیات کلام الله است همه حرف احمد رسول الله است) 354 دانلود
شور (میرم پی ناله گریه اشک و هاله) 535 دانلود
شور (دردم حسین درمان حسین) 419 دانلود