وفات حضرت ام البنین (سلام الله علیها) - فایل ها

* صوت

روضه (همه جا بروم به بهانه ی تو) 318 دانلود
زمینه ( ام البنین سلام برات خبر رسید) 308 دانلود
زمینه ( ای جان حسین جانان حسین) 291 دانلود
شور (از حرم تو دورم نگاه نکن صبورم) 314 دانلود
شور (من و ببخش اگر برای تو) 305 دانلود
شور (من از تو فقط خودت رو می خوام) 308 دانلود
شور (سیدی ماکو مثلک غریب) 317 دانلود