مراسم ولادت حضرت زهرا(سلام الله عليها) - فایل ها

* صوت

سخنرانی 221 دانلود
شور (وقتی بهشت زیر پای مادر) 206 دانلود
شور (مرد مرد ها علی شوهر زهرا علی) 216 دانلود
مدح (ما زنده به لطف و کرم زهراییم) 196 دانلود
شور (من مطمئنم که آقا هوام و داره) 233 دانلود
شور (سفره ی هفت سین من جوره سلام مادر) 225 دانلود
شور (من و مهر مادری من و شوق نوکری) 202 دانلود
تک (عید احل عید مولد الزهره) 205 دانلود
تک (تو مدینه گل از گل باز شد) 214 دانلود
شور (لب من رو لب پیمونه است) 218 دانلود
شور (در خونه ی تو همیشگی باز) 224 دانلود
شعرخوانی (میثم شدم که سر بدهم پای دلبرم) 210 دانلود