مراسم ولادت حضرت زهرا(سلام الله عليها) - فایل ها

* صوت

سخنرانی 306 دانلود
شور (وقتی بهشت زیر پای مادر) 285 دانلود
شور (مرد مرد ها علی شوهر زهرا علی) 290 دانلود
مدح (ما زنده به لطف و کرم زهراییم) 267 دانلود
شور (من مطمئنم که آقا هوام و داره) 306 دانلود
شور (سفره ی هفت سین من جوره سلام مادر) 312 دانلود
شور (من و مهر مادری من و شوق نوکری) 268 دانلود
تک (عید احل عید مولد الزهره) 276 دانلود
تک (تو مدینه گل از گل باز شد) 282 دانلود
شور (لب من رو لب پیمونه است) 299 دانلود
شور (در خونه ی تو همیشگی باز) 304 دانلود
شعرخوانی (میثم شدم که سر بدهم پای دلبرم) 298 دانلود