مراسم ولادت حضرت زهرا(سلام الله عليها) - فایل ها

* صوت

سخنرانی 328 دانلود
شور (وقتی بهشت زیر پای مادر) 305 دانلود
شور (مرد مرد ها علی شوهر زهرا علی) 312 دانلود
مدح (ما زنده به لطف و کرم زهراییم) 289 دانلود
شور (من مطمئنم که آقا هوام و داره) 328 دانلود
شور (سفره ی هفت سین من جوره سلام مادر) 337 دانلود
شور (من و مهر مادری من و شوق نوکری) 287 دانلود
تک (عید احل عید مولد الزهره) 299 دانلود
تک (تو مدینه گل از گل باز شد) 305 دانلود
شور (لب من رو لب پیمونه است) 320 دانلود
شور (در خونه ی تو همیشگی باز) 325 دانلود
شعرخوانی (میثم شدم که سر بدهم پای دلبرم) 320 دانلود