مراسم ولادت حضرت زهرا(سلام الله عليها) - فایل ها

* صوت

سخنرانی 230 دانلود
شور (وقتی بهشت زیر پای مادر) 213 دانلود
شور (مرد مرد ها علی شوهر زهرا علی) 224 دانلود
مدح (ما زنده به لطف و کرم زهراییم) 202 دانلود
شور (من مطمئنم که آقا هوام و داره) 246 دانلود
شور (سفره ی هفت سین من جوره سلام مادر) 236 دانلود
شور (من و مهر مادری من و شوق نوکری) 211 دانلود
تک (عید احل عید مولد الزهره) 212 دانلود
تک (تو مدینه گل از گل باز شد) 224 دانلود
شور (لب من رو لب پیمونه است) 229 دانلود
شور (در خونه ی تو همیشگی باز) 233 دانلود
شعرخوانی (میثم شدم که سر بدهم پای دلبرم) 221 دانلود