مراسم ولادت حضرت زهرا(سلام الله عليها) - فایل ها

* صوت

سخنرانی 348 دانلود
شور (وقتی بهشت زیر پای مادر) 325 دانلود
شور (مرد مرد ها علی شوهر زهرا علی) 333 دانلود
مدح (ما زنده به لطف و کرم زهراییم) 312 دانلود
شور (من مطمئنم که آقا هوام و داره) 353 دانلود
شور (سفره ی هفت سین من جوره سلام مادر) 360 دانلود
شور (من و مهر مادری من و شوق نوکری) 314 دانلود
تک (عید احل عید مولد الزهره) 324 دانلود
تک (تو مدینه گل از گل باز شد) 327 دانلود
شور (لب من رو لب پیمونه است) 343 دانلود
شور (در خونه ی تو همیشگی باز) 349 دانلود
شعرخوانی (میثم شدم که سر بدهم پای دلبرم) 340 دانلود