مراسم ولادت حضرت زهرا(سلام الله عليها) - فایل ها

* صوت

سخنرانی 239 دانلود
شور (وقتی بهشت زیر پای مادر) 223 دانلود
شور (مرد مرد ها علی شوهر زهرا علی) 232 دانلود
مدح (ما زنده به لطف و کرم زهراییم) 211 دانلود
شور (من مطمئنم که آقا هوام و داره) 252 دانلود
شور (سفره ی هفت سین من جوره سلام مادر) 250 دانلود
شور (من و مهر مادری من و شوق نوکری) 217 دانلود
تک (عید احل عید مولد الزهره) 221 دانلود
تک (تو مدینه گل از گل باز شد) 230 دانلود
شور (لب من رو لب پیمونه است) 238 دانلود
شور (در خونه ی تو همیشگی باز) 241 دانلود
شعرخوانی (میثم شدم که سر بدهم پای دلبرم) 230 دانلود