مراسم ولادت حضرت زهرا(سلام الله عليها) - فایل ها

* صوت

سخنرانی 256 دانلود
شور (وقتی بهشت زیر پای مادر) 241 دانلود
شور (مرد مرد ها علی شوهر زهرا علی) 246 دانلود
مدح (ما زنده به لطف و کرم زهراییم) 223 دانلود
شور (من مطمئنم که آقا هوام و داره) 268 دانلود
شور (سفره ی هفت سین من جوره سلام مادر) 265 دانلود
شور (من و مهر مادری من و شوق نوکری) 231 دانلود
تک (عید احل عید مولد الزهره) 233 دانلود
تک (تو مدینه گل از گل باز شد) 240 دانلود
شور (لب من رو لب پیمونه است) 255 دانلود
شور (در خونه ی تو همیشگی باز) 258 دانلود
شعرخوانی (میثم شدم که سر بدهم پای دلبرم) 248 دانلود