مراسم ولادت حضرت زهرا(سلام الله عليها) - فایل ها

* صوت

سخنرانی 436 دانلود
شور (وقتی بهشت زیر پای مادر) 406 دانلود
شور (مرد مرد ها علی شوهر زهرا علی) 413 دانلود
مدح (ما زنده به لطف و کرم زهراییم) 390 دانلود
شور (من مطمئنم که آقا هوام و داره) 440 دانلود
شور (سفره ی هفت سین من جوره سلام مادر) 444 دانلود
شور (من و مهر مادری من و شوق نوکری) 396 دانلود
تک (عید احل عید مولد الزهره) 406 دانلود
تک (تو مدینه گل از گل باز شد) 404 دانلود
شور (لب من رو لب پیمونه است) 425 دانلود
شور (در خونه ی تو همیشگی باز) 432 دانلود
شعرخوانی (میثم شدم که سر بدهم پای دلبرم) 427 دانلود