مراسم ولادت حضرت زهرا(سلام الله عليها) - فایل ها

* صوت

سخنرانی 417 دانلود
شور (وقتی بهشت زیر پای مادر) 387 دانلود
شور (مرد مرد ها علی شوهر زهرا علی) 395 دانلود
مدح (ما زنده به لطف و کرم زهراییم) 377 دانلود
شور (من مطمئنم که آقا هوام و داره) 422 دانلود
شور (سفره ی هفت سین من جوره سلام مادر) 426 دانلود
شور (من و مهر مادری من و شوق نوکری) 378 دانلود
تک (عید احل عید مولد الزهره) 388 دانلود
تک (تو مدینه گل از گل باز شد) 388 دانلود
شور (لب من رو لب پیمونه است) 410 دانلود
شور (در خونه ی تو همیشگی باز) 418 دانلود
شعرخوانی (میثم شدم که سر بدهم پای دلبرم) 404 دانلود