مراسم ولادت حضرت زهرا(سلام الله عليها) - فایل ها

* صوت

سخنرانی 291 دانلود
شور (وقتی بهشت زیر پای مادر) 270 دانلود
شور (مرد مرد ها علی شوهر زهرا علی) 277 دانلود
مدح (ما زنده به لطف و کرم زهراییم) 249 دانلود
شور (من مطمئنم که آقا هوام و داره) 291 دانلود
شور (سفره ی هفت سین من جوره سلام مادر) 298 دانلود
شور (من و مهر مادری من و شوق نوکری) 256 دانلود
تک (عید احل عید مولد الزهره) 261 دانلود
تک (تو مدینه گل از گل باز شد) 268 دانلود
شور (لب من رو لب پیمونه است) 283 دانلود
شور (در خونه ی تو همیشگی باز) 288 دانلود
شعرخوانی (میثم شدم که سر بدهم پای دلبرم) 281 دانلود