مراسم شهادت پیامبر اسلام (ص)و امام حسن مجتبی(ع) - فایل ها - حاج حسین عینی فرد

* صوت

شور (لا فتی الا علی لا کریم الا حسن) 333 دانلود
شور (حسن آقای کریمم نوکر تو از قدیمم) 349 دانلود
واحد (بیاور تشت از وفا به برم پاره شد جگرم مهربان خواهر) 323 دانلود
واحد (نمی فهمه هیچ کس حال وروزمن روبرسون خدایاتومرگ حسن رو) 322 دانلود
واحد (می رسه بوی جنان می خوانیم سینه زنان) 302 دانلود
واحد (اقا قسم به نام تو صحن و سراتو دوست دارم) 313 دانلود
شور (سینه زنم همیشه و همه جا جار میزنم) 362 دانلود
شور (هر چی دلت میخواد بگو من از حسین دم میزنم) 279 دانلود
شور (آتش آه تو غبار راه تو صورت ماه تو به روی قلبم میشینه) 297 دانلود
شور (آقا به فاطمه تو نور عینی تو پادشاه عالمینی) 347 دانلود
شعر خوانی (همیشه صبح و شبم غرق صحبت حسن است) 260 دانلود