مراسم شهادت پیامبر اسلام (ص)و امام حسن مجتبی(ع) - فایل ها - حاج حسین عینی فرد

* صوت

شور (لا فتی الا علی لا کریم الا حسن) 316 دانلود
شور (حسن آقای کریمم نوکر تو از قدیمم) 330 دانلود
واحد (بیاور تشت از وفا به برم پاره شد جگرم مهربان خواهر) 307 دانلود
واحد (نمی فهمه هیچ کس حال وروزمن روبرسون خدایاتومرگ حسن رو) 304 دانلود
واحد (می رسه بوی جنان می خوانیم سینه زنان) 281 دانلود
واحد (اقا قسم به نام تو صحن و سراتو دوست دارم) 294 دانلود
شور (سینه زنم همیشه و همه جا جار میزنم) 343 دانلود
شور (هر چی دلت میخواد بگو من از حسین دم میزنم) 262 دانلود
شور (آتش آه تو غبار راه تو صورت ماه تو به روی قلبم میشینه) 281 دانلود
شور (آقا به فاطمه تو نور عینی تو پادشاه عالمینی) 331 دانلود
شعر خوانی (همیشه صبح و شبم غرق صحبت حسن است) 244 دانلود