مراسم میلاد با سعادت امام رضا(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

احکام (غسل) 783 دانلود
سخنرانی 916 دانلود
تک (کرمت دریاست حرمت غوغاست یا امام رضا به والله پرچمت بالاست) 1033 دانلود
شور (دلم از شادی شده آکنده به روی لبهام پر از لبخنده) 841 دانلود
مدح (اذا سئلونی فی یوم الحساب) 799 دانلود
تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 823 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 927 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 927 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 807 دانلود

* ویدئو

تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 1449 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 1416 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 1399 دانلود
شور (اسمت حک روی قلبمه یاحسن ابن فاطمه) 1350 دانلود