مراسم میلاد با سعادت امام رضا(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

احکام (غسل) 940 دانلود
سخنرانی 1075 دانلود
تک (کرمت دریاست حرمت غوغاست یا امام رضا به والله پرچمت بالاست) 1202 دانلود
شور (دلم از شادی شده آکنده به روی لبهام پر از لبخنده) 998 دانلود
مدح (اذا سئلونی فی یوم الحساب) 970 دانلود
تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 977 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 1098 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 1094 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 976 دانلود

* ویدئو

تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 1781 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 1732 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 1746 دانلود
شور (اسمت حک روی قلبمه یاحسن ابن فاطمه) 1671 دانلود