مراسم میلاد با سعادت امام رضا(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

احکام (غسل) 977 دانلود
سخنرانی 1111 دانلود
تک (کرمت دریاست حرمت غوغاست یا امام رضا به والله پرچمت بالاست) 1251 دانلود
شور (دلم از شادی شده آکنده به روی لبهام پر از لبخنده) 1035 دانلود
مدح (اذا سئلونی فی یوم الحساب) 1010 دانلود
تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 1014 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 1133 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 1129 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 1011 دانلود

* ویدئو

تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 1852 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 1799 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 1815 دانلود
شور (اسمت حک روی قلبمه یاحسن ابن فاطمه) 1736 دانلود