مراسم میلاد با سعادت امام رضا(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

احکام (غسل) 797 دانلود
سخنرانی 932 دانلود
تک (کرمت دریاست حرمت غوغاست یا امام رضا به والله پرچمت بالاست) 1047 دانلود
شور (دلم از شادی شده آکنده به روی لبهام پر از لبخنده) 859 دانلود
مدح (اذا سئلونی فی یوم الحساب) 816 دانلود
تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 838 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 944 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 947 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 820 دانلود

* ویدئو

تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 1480 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 1449 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 1438 دانلود
شور (اسمت حک روی قلبمه یاحسن ابن فاطمه) 1377 دانلود