مراسم میلاد با سعادت امام رضا(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

احکام (غسل) 877 دانلود
سخنرانی 1013 دانلود
تک (کرمت دریاست حرمت غوغاست یا امام رضا به والله پرچمت بالاست) 1134 دانلود
شور (دلم از شادی شده آکنده به روی لبهام پر از لبخنده) 940 دانلود
مدح (اذا سئلونی فی یوم الحساب) 910 دانلود
تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 917 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 1026 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 1032 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 906 دانلود

* ویدئو

تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 1636 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 1596 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 1595 دانلود
شور (اسمت حک روی قلبمه یاحسن ابن فاطمه) 1535 دانلود