مراسم میلاد با سعادت امام رضا(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

احکام (غسل) 953 دانلود
سخنرانی 1087 دانلود
تک (کرمت دریاست حرمت غوغاست یا امام رضا به والله پرچمت بالاست) 1223 دانلود
شور (دلم از شادی شده آکنده به روی لبهام پر از لبخنده) 1009 دانلود
مدح (اذا سئلونی فی یوم الحساب) 983 دانلود
تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 987 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 1107 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 1103 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 986 دانلود

* ویدئو

تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 1802 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 1758 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 1765 دانلود
شور (اسمت حک روی قلبمه یاحسن ابن فاطمه) 1687 دانلود