مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (آخرین خلقت خدایی تو) 410 دانلود
سخنرانی 431 دانلود
مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 425 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 405 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 451 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 419 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 401 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 432 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 407 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 499 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 442 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 446 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 463 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 452 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 432 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 446 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 740 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 693 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 706 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 709 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 693 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 712 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 721 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 687 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 729 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 708 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 707 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 700 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 696 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 672 دانلود