مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (آخرین خلقت خدایی تو) 608 دانلود
سخنرانی 626 دانلود
مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 615 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 617 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 654 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 626 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 601 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 628 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 604 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 705 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 647 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 660 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 674 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 662 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 628 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 645 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 1103 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 1054 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 1061 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 1085 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 1037 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 1074 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 1069 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 1044 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 1090 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 1072 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 1064 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 1076 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 1060 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 1010 دانلود