مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (آخرین خلقت خدایی تو) 519 دانلود
سخنرانی 538 دانلود
مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 531 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 525 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 567 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 536 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 517 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 540 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 520 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 616 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 553 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 565 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 576 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 569 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 540 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 561 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 937 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 885 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 894 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 906 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 869 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 890 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 905 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 868 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 916 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 900 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 880 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 879 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 883 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 853 دانلود