مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (آخرین خلقت خدایی تو) 431 دانلود
سخنرانی 454 دانلود
مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 445 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 426 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 474 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 440 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 427 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 454 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 429 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 525 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 467 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 471 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 482 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 476 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 451 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 467 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 780 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 732 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 741 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 757 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 725 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 743 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 757 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 723 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 769 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 744 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 741 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 737 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 734 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 706 دانلود