مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (آخرین خلقت خدایی تو) 593 دانلود
سخنرانی 612 دانلود
مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 604 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 605 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 639 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 613 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 585 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 615 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 590 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 692 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 631 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 643 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 660 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 645 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 616 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 632 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 1079 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 1026 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 1040 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 1045 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 1014 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 1036 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 1047 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 1023 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 1057 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 1047 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 1032 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 1027 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 1027 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 981 دانلود