شب ولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) - فایل ها - حاج مهدی اکبری

* صوت

شور (عاقبت یک عکس سلفی در بقیع خواهم گرفت) 921 دانلود
مدح (این حرفها حرف دل یک یا کریم است) 881 دانلود
تک (ماه امشب در میاد دنیا میشه زیبا) 851 دانلود
شور (میبندم عهدی تا قیامت با) 810 دانلود
شور (نفس نفس زدم اما به کربلا نرسیدم) 852 دانلود
شور (یارب یارب از صمیم قلبم دوست دارم) 802 دانلود
شور (شه دلارا علیه همسر زهرا علیه) 870 دانلود
شور (دل هارو داده به دست باد زهرا داره می خونه و ان یکاد زهرا) 853 دانلود
شور (من تا ابد عاشق یارم) 813 دانلود

* ویدئو

شور (عاقبت یک عکس سلفی در بقیع خواهم گرفت) 1594 دانلود
تک (ماه امشب در میاد دنیا میشه زیبا) 1474 دانلود
شور (میبندم عهدی تا قیامت با) 1542 دانلود
شور (دل هارو داده به دست باد زهرا داره می خونه و ان یکاد زهرا) 1559 دانلود
شور (شه دلارا علیه همسر زهرا علیه) 1519 دانلود