شب ولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) - فایل ها - حاج مهدی اکبری

* صوت

شور (عاقبت یک عکس سلفی در بقیع خواهم گرفت) 689 دانلود
مدح (این حرفها حرف دل یک یا کریم است) 666 دانلود
تک (ماه امشب در میاد دنیا میشه زیبا) 624 دانلود
شور (میبندم عهدی تا قیامت با) 574 دانلود
شور (نفس نفس زدم اما به کربلا نرسیدم) 635 دانلود
شور (یارب یارب از صمیم قلبم دوست دارم) 579 دانلود
شور (شه دلارا علیه همسر زهرا علیه) 654 دانلود
شور (دل هارو داده به دست باد زهرا داره می خونه و ان یکاد زهرا) 631 دانلود
شور (من تا ابد عاشق یارم) 590 دانلود

* ویدئو

شور (عاقبت یک عکس سلفی در بقیع خواهم گرفت) 1141 دانلود
تک (ماه امشب در میاد دنیا میشه زیبا) 995 دانلود
شور (میبندم عهدی تا قیامت با) 1087 دانلود
شور (دل هارو داده به دست باد زهرا داره می خونه و ان یکاد زهرا) 1094 دانلود
شور (شه دلارا علیه همسر زهرا علیه) 1077 دانلود