مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها - حاج محمد فصولی کربلایی

* صوت

مدح (يا قمر التم الى مسرار) 605 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 576 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 605 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 582 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 682 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 620 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 631 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 651 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 635 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 604 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 622 دانلود

* ویدئو

مدح (يا قمر التم الى مسرار) 1033 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 1000 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 1022 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 1034 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 1006 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 1041 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 1027 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 1014 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 1006 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 1009 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 965 دانلود