مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها - حاج محمد فصولی کربلایی

* صوت

مدح (يا قمر التم الى مسرار) 671 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 646 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 674 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 643 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 748 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 683 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 700 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 716 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 699 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 668 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 683 دانلود

* ویدئو

مدح (يا قمر التم الى مسرار) 1142 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 1099 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 1138 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 1122 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 1105 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 1143 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 1126 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 1123 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 1135 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 1121 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 1062 دانلود