مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها - حاج محمد فصولی کربلایی

* صوت

مدح (يا قمر التم الى مسرار) 635 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 610 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 641 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 613 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 715 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 654 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 668 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 683 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 668 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 641 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 655 دانلود

* ویدئو

مدح (يا قمر التم الى مسرار) 1102 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 1050 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 1091 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 1081 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 1062 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 1103 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 1088 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 1080 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 1093 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 1073 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 1023 دانلود