مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها - حاج محمد فصولی کربلایی

* صوت

مدح (يا قمر التم الى مسرار) 554 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 532 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 557 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 537 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 638 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 572 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 584 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 592 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 586 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 556 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 576 دانلود

* ویدئو

مدح (يا قمر التم الى مسرار) 933 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 893 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 916 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 931 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 899 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 942 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 928 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 908 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 903 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 911 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 879 دانلود