مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها - حاج محمد فصولی کربلایی

* صوت

مدح (يا قمر التم الى مسرار) 419 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 401 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 432 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 407 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 499 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 442 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 446 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 463 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 451 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 432 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 446 دانلود

* ویدئو

مدح (يا قمر التم الى مسرار) 709 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 693 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 712 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 721 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 687 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 728 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 708 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 707 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 700 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 696 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 671 دانلود