مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها - حاج محمد فصولی کربلایی

* صوت

مدح (يا قمر التم الى مسرار) 536 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 517 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 540 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 520 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 616 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 553 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 565 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 576 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 568 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 540 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 561 دانلود

* ویدئو

مدح (يا قمر التم الى مسرار) 906 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 869 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 890 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 905 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 868 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 915 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 900 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 880 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 879 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 883 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 852 دانلود