مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها - حاج محمد فصولی کربلایی

* صوت

مدح (يا قمر التم الى مسرار) 455 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 443 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 469 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 446 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 540 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 484 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 487 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 495 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 490 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 466 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 487 دانلود

* ویدئو

مدح (يا قمر التم الى مسرار) 778 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 747 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 765 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 779 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 748 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 789 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 768 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 764 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 760 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 755 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 728 دانلود