مراسم شهادت حضرت امام كاظم (عليه السلام) - فایل ها

* صوت

سخنرانی 631 دانلود
روضه (سلام ای هفتمین نور هدایت) 750 دانلود
روضه (مرا دشمن به قصد کشت می زد) 701 دانلود
زمینه (عجب رسمیه رسم زمونه موسی بن جعفر کنج زندونه) 697 دانلود
شور (السلام علی الحسین کرمتو حس می کنم) 809 دانلود
شور (سینه زنم در تاب و در تبم) 721 دانلود
شور (بازم حروله با سر گیجه ها) 822 دانلود
شور (چشمات رویای منه دین و دنیای منه) 750 دانلود
واحد (زندان شده نورانی از نور جمال تو) 812 دانلود
واحد (شب جمعه حرم یا حسین را عشق است) 761 دانلود
واحد (مجنونم زینب دل خونم زینب) 820 دانلود
شور (دین منی بسته برام سینه زنی بسته برام) 827 دانلود
شور (سر من آقا خاک پاهای همه سینه زناته مولا) 839 دانلود
شور (می می بزن پیاپی می ز جام عشق) 701 دانلود
شور (شهر تیو قوریان ابالفضل) 724 دانلود
شور (رضای من بیا تو لحظه های آخرم) 729 دانلود
شور (آی زینب این نفسای آخر چشم انتظار و مضطر) 970 دانلود
شعرخوانی (ترسی از فقر ندارند گدایان کریم) 699 دانلود