مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 878 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 975 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 981 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 867 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 855 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 887 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 912 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 918 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 939 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 898 دانلود
شعرخواني (بنويسيد به يک گوشه اي از پيروهنم) 913 دانلود