مراسم شهادت امام باقر(عليه السلام) - فایل ها

* صوت

سخنرانی 629 دانلود
روضه (هزار خاطره بد نمی رود از یاد) 671 دانلود
زمینه (یادگار کروبلام شاهدم اشک تو چشام) 666 دانلود
شور (وقتی حسین حسین میگم آقا میره ز یادم همه دردم) 661 دانلود
شور (قسم به روز یمت یرنی میمرم تا ببینم روی تو) 700 دانلود
شور (شاه بانو یارقیه) 713 دانلود
واحد (همدم اشک و گریه ام من باقرم همبازی رقیه ام) 671 دانلود
واحد (پایان شبهای بلند انتظاری آیا برای آمدن میلی نداری) 678 دانلود
واحد (داره به گوش دل ما صدای مادرت میاد) 667 دانلود
واحد (غیر از غم معشوق در عالم خبری نیست) 663 دانلود
شور (من تو رو دارم کی میگه بی کسم) 626 دانلود
شور (کاش مسافر نجف بشم علی) 789 دانلود
شور (عمه جانم یازینب ام المصائب) 665 دانلود
شور (ببین امیرم به تو اسیرم) 692 دانلود
روضه (چه سخت بود زمانی که سخت لرزیدی) 638 دانلود
شعرخوانی (یارم اگر صباح و مسا گریه می کند) 640 دانلود