مراسم ظهر دهم محرم الحرام - فایل ها

* صوت

روضه (سر را برید از بدنت) 754 دانلود
زمینه (مقلد میثم تمارم سر دارم تو این دهه جونم و می زارم) 831 دانلود
شور (ای دل من چه شبایی رو تو حرمش بودم) 817 دانلود
شور (تو نفسی دلیل خواهش منی) 763 دانلود
شور (در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم) 774 دانلود
واحد (ذکر لبهای من حرم دین و دنیای من حرم) 729 دانلود
واحد (کوه صفا کنار صفای شما کم است) 776 دانلود
شور (به گودال افتاده چه بی حال افتاده) 719 دانلود
شور (ای کشته فتاده به هامون حسین من) 762 دانلود