مراسم ظهر دهم محرم الحرام - فایل ها

* صوت

روضه (سر را برید از بدنت) 798 دانلود
زمینه (مقلد میثم تمارم سر دارم تو این دهه جونم و می زارم) 874 دانلود
شور (ای دل من چه شبایی رو تو حرمش بودم) 863 دانلود
شور (تو نفسی دلیل خواهش منی) 811 دانلود
شور (در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم) 818 دانلود
واحد (ذکر لبهای من حرم دین و دنیای من حرم) 773 دانلود
واحد (کوه صفا کنار صفای شما کم است) 823 دانلود
شور (به گودال افتاده چه بی حال افتاده) 768 دانلود
شور (ای کشته فتاده به هامون حسین من) 808 دانلود