مراسم ظهر دهم محرم الحرام - فایل ها

* صوت

روضه (سر را برید از بدنت) 683 دانلود
زمینه (مقلد میثم تمارم سر دارم تو این دهه جونم و می زارم) 768 دانلود
شور (ای دل من چه شبایی رو تو حرمش بودم) 748 دانلود
شور (تو نفسی دلیل خواهش منی) 690 دانلود
شور (در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم) 704 دانلود
واحد (ذکر لبهای من حرم دین و دنیای من حرم) 664 دانلود
واحد (کوه صفا کنار صفای شما کم است) 708 دانلود
شور (به گودال افتاده چه بی حال افتاده) 654 دانلود
شور (ای کشته فتاده به هامون حسین من) 694 دانلود