مراسم شهادت امام سجاد(عليه السلام) - فایل ها

* صوت

روضه (منم سجاد و زین العابدینم) 857 دانلود
زمینه (نای حق باشد در نوای من) 818 دانلود
زمینه (گرد حرم دویده ام صفا و مروه دیده ام) 890 دانلود
شور (باز اومد ماه گریه و ماتم پیراهن مشکیتو آقا میکنیم برتن) 1024 دانلود
شور (سر من اقا خاک پاهای همه سینه زناته مولا) 967 دانلود
واحد (بعد چهل سال خون دل خوردم بابا) 908 دانلود
واحد ترکی 817 دانلود
واحد (محشر کبری ای شه عاشورا سیدی یامولا ابی عبدالله) 874 دانلود
شور (سلام بر ابوالفضل سلام بر حسین که قبر دو دلبر بود قبلتین) 875 دانلود
شور (ضربان قلبم حسین هیجان قلبم حسینه) 883 دانلود
شور (دل بی قراره کرده این دلم هوای تو دوباره) 906 دانلود
شور (آقا دم آخر من با رقیه بیا) 894 دانلود
شور (با لب تشنه کشتنت غریب گیر آوردنت) 1259 دانلود