مراسم شهادت امام سجاد(عليه السلام) - فایل ها

* صوت

روضه (منم سجاد و زین العابدینم) 814 دانلود
زمینه (نای حق باشد در نوای من) 777 دانلود
زمینه (گرد حرم دویده ام صفا و مروه دیده ام) 845 دانلود
شور (باز اومد ماه گریه و ماتم پیراهن مشکیتو آقا میکنیم برتن) 981 دانلود
شور (سر من اقا خاک پاهای همه سینه زناته مولا) 918 دانلود
واحد (بعد چهل سال خون دل خوردم بابا) 865 دانلود
واحد ترکی 770 دانلود
واحد (محشر کبری ای شه عاشورا سیدی یامولا ابی عبدالله) 831 دانلود
شور (سلام بر ابوالفضل سلام بر حسین که قبر دو دلبر بود قبلتین) 832 دانلود
شور (ضربان قلبم حسین هیجان قلبم حسینه) 836 دانلود
شور (دل بی قراره کرده این دلم هوای تو دوباره) 858 دانلود
شور (آقا دم آخر من با رقیه بیا) 849 دانلود
شور (با لب تشنه کشتنت غریب گیر آوردنت) 1212 دانلود