وفات حضرت ام البنین (سلام الله علیها) - فایل ها

* صوت

روضه (همه جا بروم به بهانه ی تو) 678 دانلود
زمینه ( ام البنین سلام برات خبر رسید) 673 دانلود
زمینه ( ای جان حسین جانان حسین) 632 دانلود
شور (از حرم تو دورم نگاه نکن صبورم) 681 دانلود
شور (من و ببخش اگر برای تو) 672 دانلود
شور (من از تو فقط خودت رو می خوام) 659 دانلود
شور (سیدی ماکو مثلک غریب) 663 دانلود