مراسم ولادت حضرت زهرا(سلام الله عليها) - فایل ها

* صوت

سخنرانی 702 دانلود
شور (وقتی بهشت زیر پای مادر) 686 دانلود
شور (مرد مرد ها علی شوهر زهرا علی) 673 دانلود
مدح (ما زنده به لطف و کرم زهراییم) 649 دانلود
شور (من مطمئنم که آقا هوام و داره) 708 دانلود
شور (سفره ی هفت سین من جوره سلام مادر) 692 دانلود
شور (من و مهر مادری من و شوق نوکری) 660 دانلود
تک (عید احل عید مولد الزهره) 672 دانلود
تک (تو مدینه گل از گل باز شد) 660 دانلود
شور (لب من رو لب پیمونه است) 698 دانلود
شور (در خونه ی تو همیشگی باز) 685 دانلود
شعرخوانی (میثم شدم که سر بدهم پای دلبرم) 686 دانلود