مراسم ولادت حضرت زهرا(سلام الله عليها) - فایل ها

* صوت

سخنرانی 586 دانلود
شور (وقتی بهشت زیر پای مادر) 568 دانلود
شور (مرد مرد ها علی شوهر زهرا علی) 569 دانلود
مدح (ما زنده به لطف و کرم زهراییم) 541 دانلود
شور (من مطمئنم که آقا هوام و داره) 599 دانلود
شور (سفره ی هفت سین من جوره سلام مادر) 592 دانلود
شور (من و مهر مادری من و شوق نوکری) 556 دانلود
تک (عید احل عید مولد الزهره) 566 دانلود
تک (تو مدینه گل از گل باز شد) 553 دانلود
شور (لب من رو لب پیمونه است) 592 دانلود
شور (در خونه ی تو همیشگی باز) 584 دانلود
شعرخوانی (میثم شدم که سر بدهم پای دلبرم) 587 دانلود