مراسم ولادت حضرت زهرا(سلام الله عليها) - فایل ها

* صوت

سخنرانی 651 دانلود
شور (وقتی بهشت زیر پای مادر) 635 دانلود
شور (مرد مرد ها علی شوهر زهرا علی) 621 دانلود
مدح (ما زنده به لطف و کرم زهراییم) 595 دانلود
شور (من مطمئنم که آقا هوام و داره) 656 دانلود
شور (سفره ی هفت سین من جوره سلام مادر) 645 دانلود
شور (من و مهر مادری من و شوق نوکری) 612 دانلود
تک (عید احل عید مولد الزهره) 619 دانلود
تک (تو مدینه گل از گل باز شد) 613 دانلود
شور (لب من رو لب پیمونه است) 652 دانلود
شور (در خونه ی تو همیشگی باز) 638 دانلود
شعرخوانی (میثم شدم که سر بدهم پای دلبرم) 638 دانلود