مراسم شهادت امام سجاد (عليه السلام) - فایل ها

* صوت

روضه ( پیرمرد بلا کشیده منم) 398 دانلود
زمینه ( قریب به چهل ساله بار غم کشیدم ) 459 دانلود
زمینه ( سلام ما به حسین و به کربلای حسین ) 378 دانلود
شور ( به من بی پناه پناه بده پناه عالم ) 535 دانلود
شور ( من به تو خیلی عادت کردم تو روضه ها زیارت کردم ) 389 دانلود
واحد ( غم روز هام غم شب هام ) 440 دانلود
واحد ( تو یادگار حسینی تو کربلا دیدی ) 385 دانلود
واحد ( شور و غوغا بود شبیه رویا بود ) 415 دانلود
شور ( آهنگ شب های دلم اللهم الرزقنا حرم ) 405 دانلود
شور ( سینه زنتم که دعای مادر سادات برای من ) 471 دانلود
شور ( تصمیمت و آقا قطعی شده دیگه ) 365 دانلود
شور ( بی رمق بود و تا تکان میخورد ) 396 دانلود
روضه ( این همه راه دویدم به سوی دلدارم ) 393 دانلود