مراسم شهادت پیامبر اسلام (ص)و امام حسن مجتبی(ع) - فایل ها

* صوت

سخنرانی 349 دانلود
روضه ( حسن تب دارد و در خواب گوید ) 360 دانلود
زمینه ( وقت غروب زندگیمه ) 362 دانلود
زمینه ( تو این شب ها ) 390 دانلود
شور (من عاشق کلام حسنم) 394 دانلود
واحد ( یکی یکی تیر از بدن ) 373 دانلود
واحد ( الهی بالحسن الهی بالحسین ) 386 دانلود
واحد ( اهل عالم به هوش ) 393 دانلود
شور (یک عمره که هوام و داری) 383 دانلود
شور ( قال سید الکونین) 403 دانلود
شور (خیلی ممنون کربلاتون) 353 دانلود
شور (عالم و به من بدن) 430 دانلود
شور (کوچه ی تنگ مثل یک جنگ) 382 دانلود
روضه (داغی نهفته است) 376 دانلود
شعرخوانی (چشم وا کرده شدم) 377 دانلود