مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 287 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 334 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 330 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 297 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 295 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 261 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 289 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 294 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 333 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 288 دانلود
شعرخواني (بنويسيد به يک گوشه اي از پيروهنم) 306 دانلود