مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 591 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 684 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 684 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 582 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 576 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 600 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 606 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 627 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 653 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 620 دانلود
شعرخواني (بنويسيد به يک گوشه اي از پيروهنم) 620 دانلود