مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 248 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 290 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 295 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 268 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 253 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 226 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 250 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 259 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 297 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 252 دانلود
شعرخواني (بنويسيد به يک گوشه اي از پيروهنم) 273 دانلود