مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 428 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 512 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 520 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 435 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 427 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 432 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 428 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 468 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 482 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 452 دانلود
شعرخواني (بنويسيد به يک گوشه اي از پيروهنم) 458 دانلود