مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 388 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 458 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 464 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 394 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 386 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 383 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 387 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 421 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 438 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 403 دانلود
شعرخواني (بنويسيد به يک گوشه اي از پيروهنم) 414 دانلود