مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 475 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 563 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 572 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 479 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 474 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 481 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 486 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 520 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 531 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 501 دانلود
شعرخواني (بنويسيد به يک گوشه اي از پيروهنم) 507 دانلود