مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 374 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 441 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 448 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 379 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 373 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 368 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 372 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 406 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 422 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 387 دانلود
شعرخواني (بنويسيد به يک گوشه اي از پيروهنم) 396 دانلود