مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 399 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 474 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 479 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 406 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 398 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 397 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 398 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 433 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 451 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 416 دانلود
شعرخواني (بنويسيد به يک گوشه اي از پيروهنم) 426 دانلود