مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 521 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 608 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 616 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 519 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 512 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 525 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 530 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 556 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 577 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 547 دانلود
شعرخواني (بنويسيد به يک گوشه اي از پيروهنم) 547 دانلود