مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 354 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 419 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 425 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 360 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 358 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 349 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 356 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 381 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 404 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 367 دانلود
شعرخواني (بنويسيد به يک گوشه اي از پيروهنم) 377 دانلود