مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 174 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 217 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 216 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 194 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 180 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 156 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 180 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 181 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 219 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 179 دانلود
شعرخواني (بنويسيد به يک گوشه اي از پيروهنم) 197 دانلود