مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 564 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 654 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 659 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 556 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 552 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 566 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 575 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 598 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 620 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 584 دانلود
شعرخواني (بنويسيد به يک گوشه اي از پيروهنم) 590 دانلود