مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 346 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 416 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 423 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 357 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 353 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 345 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 352 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 379 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 400 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 365 دانلود
شعرخواني (بنويسيد به يک گوشه اي از پيروهنم) 374 دانلود