مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 492 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 578 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 584 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 489 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 484 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 495 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 499 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 527 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 547 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 513 دانلود
شعرخواني (بنويسيد به يک گوشه اي از پيروهنم) 516 دانلود