مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 408 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 486 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 491 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 414 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 407 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 406 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 406 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 443 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 459 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 426 دانلود
شعرخواني (بنويسيد به يک گوشه اي از پيروهنم) 434 دانلود