مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 365 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 429 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 434 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 366 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 365 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 356 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 362 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 392 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 412 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 375 دانلود
شعرخواني (بنويسيد به يک گوشه اي از پيروهنم) 386 دانلود