مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 437 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 522 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 528 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 445 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 436 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 440 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 436 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 477 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 493 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 460 دانلود
شعرخواني (بنويسيد به يک گوشه اي از پيروهنم) 465 دانلود