مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 317 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 382 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 365 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 326 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 327 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 309 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 324 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 340 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 369 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 326 دانلود
شعرخواني (بنويسيد به يک گوشه اي از پيروهنم) 340 دانلود