مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 702 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 789 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 797 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 685 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 675 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 704 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 713 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 731 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 757 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 721 دانلود
شعرخواني (بنويسيد به يک گوشه اي از پيروهنم) 730 دانلود