مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 860 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 953 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 956 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 847 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 835 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 861 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 884 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 896 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 918 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 875 دانلود
شعرخواني (بنويسيد به يک گوشه اي از پيروهنم) 886 دانلود