مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 782 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 866 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 879 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 763 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 750 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 782 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 792 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 812 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 834 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 798 دانلود
شعرخواني (بنويسيد به يک گوشه اي از پيروهنم) 802 دانلود