مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 889 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 986 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 996 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 880 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 867 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 899 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 923 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 932 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 953 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 913 دانلود
شعرخواني (بنويسيد به يک گوشه اي از پيروهنم) 922 دانلود