مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 656 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 748 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 754 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 643 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 634 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 663 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 674 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 691 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 719 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 678 دانلود
شعرخواني (بنويسيد به يک گوشه اي از پيروهنم) 686 دانلود