مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها - حاج کاظم اکبری

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 794 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 881 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 895 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 778 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 766 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 799 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 811 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 831 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 851 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 815 دانلود