مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها - حاج کاظم اکبری

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 836 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 925 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 935 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 820 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 811 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 839 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 856 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 872 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 895 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 854 دانلود