مراسم شهادت امام حسن (عليه السلام) _ 7 صفر - فایل ها

* صوت

سخنرانی 541 دانلود
روضه ( بزم حسن حال و هوایش فرق دارد ) 568 دانلود
زمینه ( توی غربت دنیا موندم ) 586 دانلود
شور ( سینه زنی چند شب پای علم ) 549 دانلود
شور ( ای کریم ابن کریم ای آقا ) 569 دانلود
واحد ( زینب ای دلبرم ، دارم میرم خواهرم ) 555 دانلود
واحد ( توی بستر ، دمه آخر ، بیا مادر ) 541 دانلود
واحد ( خوبان روزگار ، مسلمان زینب اند ) 499 دانلود
شور ( عاشقی یعنی ، که تو لیلا باشی و منم آقا مجنونت ) 494 دانلود
شور (هل من مبارز ، یا ایها الناس ) 502 دانلود
شور ( یا معادن الکرم ، حسن آقا ) 523 دانلود
رجز ذکر ( لطف بی حد یعنی این که مرا ) 505 دانلود
شور ( تصمیم تو آقا ، قطعی شده دیگه ) 569 دانلود
شور ( راس تو میرود ، بالای نیزه ها ) 491 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 503 دانلود
شعرخوانی ( حتما نباید دست آدم تار و دف باشد ) 508 دانلود