مراسم شهادت امام حسن (عليه السلام) _ 7 صفر - فایل ها

* صوت

سخنرانی 339 دانلود
روضه ( بزم حسن حال و هوایش فرق دارد ) 355 دانلود
زمینه ( توی غربت دنیا موندم ) 386 دانلود
شور ( سینه زنی چند شب پای علم ) 339 دانلود
شور ( ای کریم ابن کریم ای آقا ) 388 دانلود
واحد ( زینب ای دلبرم ، دارم میرم خواهرم ) 352 دانلود
واحد ( توی بستر ، دمه آخر ، بیا مادر ) 333 دانلود
واحد ( خوبان روزگار ، مسلمان زینب اند ) 313 دانلود
شور ( عاشقی یعنی ، که تو لیلا باشی و منم آقا مجنونت ) 303 دانلود
شور (هل من مبارز ، یا ایها الناس ) 326 دانلود
شور ( یا معادن الکرم ، حسن آقا ) 341 دانلود
رجز ذکر ( لطف بی حد یعنی این که مرا ) 326 دانلود
شور ( تصمیم تو آقا ، قطعی شده دیگه ) 347 دانلود
شور ( راس تو میرود ، بالای نیزه ها ) 310 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 324 دانلود
شعرخوانی ( حتما نباید دست آدم تار و دف باشد ) 313 دانلود