مراسم شهادت امام رضا(ع) - فایل ها - حاج حسین عینی فرد

* صوت

شور (سربازان حیدر همه آماده باش مستان قلندر همه آماده باش) 4163 دانلود
شور (باده بده ساقیا ولی ز جام حسین) 915 دانلود
شعر خوانی (علی چون مجتبی فرزند دارد) 830 دانلود
شور (ای علمدار ای سپهدار مرا برای خادمی درت نگه دار) 1223 دانلود
شور (بعد سی سال به تو من حسین می گم منو ببخش) 2437 دانلود