مراسم شهادت امام رضا(ع) - فایل ها - حاج حسین عینی فرد

* صوت

شور (سربازان حیدر همه آماده باش مستان قلندر همه آماده باش) 3541 دانلود
شور (باده بده ساقیا ولی ز جام حسین) 736 دانلود
شعر خوانی (علی چون مجتبی فرزند دارد) 629 دانلود
شور (ای علمدار ای سپهدار مرا برای خادمی درت نگه دار) 997 دانلود
شور (بعد سی سال به تو من حسین می گم منو ببخش) 1963 دانلود