مراسم شهادت امام رضا(ع) - فایل ها - حاج حسین عینی فرد

* صوت

شور (سربازان حیدر همه آماده باش مستان قلندر همه آماده باش) 3380 دانلود
شور (باده بده ساقیا ولی ز جام حسین) 697 دانلود
شعر خوانی (علی چون مجتبی فرزند دارد) 593 دانلود
شور (ای علمدار ای سپهدار مرا برای خادمی درت نگه دار) 949 دانلود
شور (بعد سی سال به تو من حسین می گم منو ببخش) 1856 دانلود