مراسم شهادت امام رضا(ع) - فایل ها - حاج حسین عینی فرد

* صوت

شور (سربازان حیدر همه آماده باش مستان قلندر همه آماده باش) 3721 دانلود
شور (باده بده ساقیا ولی ز جام حسین) 787 دانلود
شعر خوانی (علی چون مجتبی فرزند دارد) 678 دانلود
شور (ای علمدار ای سپهدار مرا برای خادمی درت نگه دار) 1052 دانلود
شور (بعد سی سال به تو من حسین می گم منو ببخش) 2104 دانلود