مراسم شهادت امام رضا(ع) - فایل ها - حاج حسین عینی فرد

* صوت

شور (سربازان حیدر همه آماده باش مستان قلندر همه آماده باش) 3984 دانلود
شور (باده بده ساقیا ولی ز جام حسین) 868 دانلود
شعر خوانی (علی چون مجتبی فرزند دارد) 773 دانلود
شور (ای علمدار ای سپهدار مرا برای خادمی درت نگه دار) 1158 دانلود
شور (بعد سی سال به تو من حسین می گم منو ببخش) 2307 دانلود