مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها - برادر رضا گرمابی

* صوت

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 120 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 110 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 128 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 187 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 172 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 176 دانلود