مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها - برادر رضا گرمابی

* صوت

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 162 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 145 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 174 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 258 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 246 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 244 دانلود