مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها - برادر رضا گرمابی

* صوت

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 266 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 231 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 282 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 448 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 411 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 421 دانلود