مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها - برادر رضا گرمابی

* صوت

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 314 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 283 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 332 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 535 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 490 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 495 دانلود