مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها - برادر رضا گرمابی

* صوت

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 479 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 467 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 510 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 846 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 797 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 805 دانلود