مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها - برادر رضا گرمابی

* صوت

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 105 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 95 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 115 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 160 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 148 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 148 دانلود