مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها - برادر رضا گرمابی

* صوت

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 197 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 170 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 208 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 321 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 300 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 292 دانلود