مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها - برادر رضا گرمابی

* صوت

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 240 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 206 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 257 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 401 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 366 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 374 دانلود