مراسم شهادت امام رضا(ع) - فایل ها - حاج سعید قانع

* صوت

شور (نکنه خسته شدی ازم آقا) 3048 دانلود
شور (گداتو یاری کن برام یک کاری کن) 1016 دانلود
شور (به همه نوکرات برکت دادی آقا) 972 دانلود
واحد (چشمانی پر ستاره داری آهی پر از شراره داری) 918 دانلود
واحد (چه گرفتار شدیم که خریدار تو ای یوسف بازار شدیم) 923 دانلود
سنگین (حس این جمله چه زیباست حسن را عشق است) 969 دانلود
روضه (مصیبت امام حسن مجتبی) 845 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 985 دانلود