مراسم شهادت امام رضا(ع) - فایل ها - حاج سعید قانع

* صوت

شور (نکنه خسته شدی ازم آقا) 3341 دانلود
شور (گداتو یاری کن برام یک کاری کن) 1180 دانلود
شور (به همه نوکرات برکت دادی آقا) 1120 دانلود
واحد (چشمانی پر ستاره داری آهی پر از شراره داری) 1066 دانلود
واحد (چه گرفتار شدیم که خریدار تو ای یوسف بازار شدیم) 1071 دانلود
سنگین (حس این جمله چه زیباست حسن را عشق است) 1131 دانلود
روضه (مصیبت امام حسن مجتبی) 1000 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 1144 دانلود