مراسم شهادت امام رضا(ع) - فایل ها - حاج سعید قانع

* صوت

شور (نکنه خسته شدی ازم آقا) 3585 دانلود
شور (گداتو یاری کن برام یک کاری کن) 1243 دانلود
شور (به همه نوکرات برکت دادی آقا) 1186 دانلود
واحد (چشمانی پر ستاره داری آهی پر از شراره داری) 1127 دانلود
واحد (چه گرفتار شدیم که خریدار تو ای یوسف بازار شدیم) 1136 دانلود
سنگین (حس این جمله چه زیباست حسن را عشق است) 1197 دانلود
روضه (مصیبت امام حسن مجتبی) 1065 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 1214 دانلود