مراسم شهادت امام رضا(ع) - فایل ها - حاج سعید قانع

* صوت

شور (نکنه خسته شدی ازم آقا) 3234 دانلود
شور (گداتو یاری کن برام یک کاری کن) 1127 دانلود
شور (به همه نوکرات برکت دادی آقا) 1076 دانلود
واحد (چشمانی پر ستاره داری آهی پر از شراره داری) 1024 دانلود
واحد (چه گرفتار شدیم که خریدار تو ای یوسف بازار شدیم) 1023 دانلود
سنگین (حس این جمله چه زیباست حسن را عشق است) 1082 دانلود
روضه (مصیبت امام حسن مجتبی) 950 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 1094 دانلود