مراسم شهادت امام رضا(ع) - فایل ها - حاج حسین عینی فرد

* صوت

شور (سربازان حیدر همه آماده باش مستان قلندر همه آماده باش) 5444 دانلود
شور (باده بده ساقیا ولی ز جام حسین) 1268 دانلود
شعر خوانی (علی چون مجتبی فرزند دارد) 1205 دانلود
شور (ای علمدار ای سپهدار مرا برای خادمی درت نگه دار) 1643 دانلود
شور (بعد سی سال به تو من حسین می گم منو ببخش) 3445 دانلود