مراسم شهادت امام رضا(ع) - فایل ها - حاج حسین عینی فرد

* صوت

شور (سربازان حیدر همه آماده باش مستان قلندر همه آماده باش) 4877 دانلود
شور (باده بده ساقیا ولی ز جام حسین) 1134 دانلود
شعر خوانی (علی چون مجتبی فرزند دارد) 1080 دانلود
شور (ای علمدار ای سپهدار مرا برای خادمی درت نگه دار) 1477 دانلود
شور (بعد سی سال به تو من حسین می گم منو ببخش) 2937 دانلود