مراسم شهادت امام رضا(ع) - فایل ها - حاج حسین عینی فرد

* صوت

شور (سربازان حیدر همه آماده باش مستان قلندر همه آماده باش) 5050 دانلود
شور (باده بده ساقیا ولی ز جام حسین) 1192 دانلود
شعر خوانی (علی چون مجتبی فرزند دارد) 1130 دانلود
شور (ای علمدار ای سپهدار مرا برای خادمی درت نگه دار) 1532 دانلود
شور (بعد سی سال به تو من حسین می گم منو ببخش) 3039 دانلود