مراسم شهادت امام رضا(ع) - فایل ها - حاج حسین عینی فرد

* صوت

شور (سربازان حیدر همه آماده باش مستان قلندر همه آماده باش) 5184 دانلود
شور (باده بده ساقیا ولی ز جام حسین) 1239 دانلود
شعر خوانی (علی چون مجتبی فرزند دارد) 1176 دانلود
شور (ای علمدار ای سپهدار مرا برای خادمی درت نگه دار) 1580 دانلود
شور (بعد سی سال به تو من حسین می گم منو ببخش) 3227 دانلود