مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها - برادر رضا گرمابی

* صوت

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 594 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 595 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 628 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 1065 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 1012 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 1022 دانلود