مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها - برادر رضا گرمابی

* صوت

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 626 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 628 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 666 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 1119 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 1071 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 1084 دانلود