مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها - برادر رضا گرمابی

* صوت

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 547 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 542 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 583 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 964 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 912 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 924 دانلود