مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها - برادر رضا گرمابی

* صوت

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 531 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 524 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 566 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 937 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 885 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 894 دانلود