مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها - برادر رضا گرمابی

* صوت

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 459 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 440 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 490 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 804 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 757 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 767 دانلود