مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها - برادر رضا گرمابی

* صوت

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 425 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 404 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 450 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 740 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 693 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 706 دانلود