مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها - برادر رضا گرمابی

* صوت

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 658 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 668 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 701 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 1164 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 1118 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 1130 دانلود